'lifelineMDD'

Održana prva znanstvena konferencija u sklopu UNESCO-ova Petodržavnog rezervata biosfere

Objavljeno: 28.12.2021. 09:56

Zadnja izmjena: 28.12.2021. 09:56

Središnja konferencija u sklopu projekta lifelineMDD – Znanost kao baza upravljanja UNESCO-ovim Petodržavnim rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav – okupila je preko 100 istraživača, dionika iz sektora zaštite prirode i upravljanja vodama te drugih sudionika kako bi raspravili o prvim rezultatima znanstvenih studija provedenih u Rezervatu biosfere.

Austrija, Slovenija, Hrvatska, Mađarska i Srbija – lifelineMDD online konferencija koju je organizirao projektni tim krajem studenog, okupila je oko 100 istraživača, znanstvenika, dionika iz sektora zaštite prirode i upravljanja vodama te drugih sudionika iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije. Cilj je bio prezentirati prve rezultate znanstvenih istraživanja provedenih u okviru projekta na području Rezervata biosfere te raspraviti kako dobiveni rezultati mogu doprinijeti upravljanju njime.

Prezentirani su prvi terenski rezultati i analiza prikupljenih podataka o populacijama riba i riječnim pticama na području petodržavnoga riječnog koridora. Također, preliminarni rezultati studija o ravnoteži i mobilizaciji sedimenta bili su sažeti, a njihove implikacije objašnjene. Prvi rezultati hidrološke i klimatske studije fokusirane na riječni sustav Mure, Drave i Dunava pokazali su da se mogu očekivati promjene širokog raspona diljem Rezervata biosfere zbog učinaka uzrokovanih klimatskim promjenama ako se ne poduzmu potrebne akcije.

'Biosfera kao linija života'

- Uzbuđeni smo što smo mogli prezentirati rezultate projektnih znanstvenih istraživanja i raspravljati o njima i sretni smo što se okupilo toliko sudionika iz različitih sektora UNESCO-ova Petodržavnog rezervata biosfere. Tijekom rasprave o rezultatima iz tako različitih područja, ali svim povezanim s funkcijom Rezervata biosfere kao linije života vlažnih staništa i koridora ekosustava, vidjeli smo da se sudionici pretežno slažu u jednoj ključnoj točci: hitnoj potrebi za zajedničkim djelovanjem usmjerenim prema integriranoj obnovi rijeka. Panel-rasprava koja je okupila stručnjake iz različitih područja, istaknula je da je mnoštvo dokaza da obnove rijeka mogu biti vrlo uspješne. To osnažuje činjenicu da postoji velik potencijal za obnovu rijeka ako su poduzete ciljane akcije usmjerene prema njihovu poboljšanju - kaže voditeljica projekta Kerstin Böck.

Znanstvena istraživanja temelj su za razvoj integrirane strategije obnove rijeka i posljedično za buduće projekte obnove, dok će planirane pilot-akcije obnove imati direktan i, nadajmo se, vidljiv učinak na poboljšanje povezanosti i riječne dinamike. Izravan je učinak takvog poboljšanja povezanosti obnova ili stvaranje karakterističnih riječnih i močvarnih staništa u UNESCO-ovu Petodržavnom rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav.

Izvješće s konferencije i sve prezentacije dostupne su na linku.

Podaci o projektu

Projekt lifelineMDD sufinanciran je sredstvima iz Dunavskog transnacionalnog programa Europske unije (fondovi ERDF i IPA). Projekt je počeo 1. srpnja 2020. te će trajati do 31. prosinca 2022. godine. Ukupni je proračun projekta 2,987,789.19 eura, raspodijeljenih između 12 partnera na projektu.

Možete ih pratiti na Facebooku (#lifelineMDD) i na Instagramu.

Kontakt za medije: Jelena Pavleković, dipl. oec., mobitel: 099 448 4689

Projektni partneri:

 • Svjetski fond za zaštitu prirode Austrija - WWF Austria, Austrija
 • Sveučilište za prirodne resurse i primijenjene bioznanosti, Beč, Austrija
 • Regionalno upravljačko tijelo SO, Austrija
 • Ured pokrajinske vlade Štajerske – Odjel 14 Upravljanje vodama, resursima i održivošću, Austrija
 • Institut Republike Slovenije za zaštitu prirode, Slovenija
 • Općina Velika Polana, Slovenija
 • WWF Adria – Udruga za zaštitu prirode i očuvanje bioraznolikosti, Hrvatska
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Hrvatska
 • Svjetski fond za zaštitu prirode Mađarska, Mađarska
 • Svjetska organizacija za prirodu Adria-Srbija, Srbija
 • Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Srbija
 • Pomgrad - društvo za upravljanje vodama, Slovenija

Pridruženi partneri:

 • Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav, Austrija
 • Austrijski nacionalni odbor UNESCO-vog Programa „Čovjek i biosfera”, Austrija
 • Savezno ministarstvo poljoprivrede, regija i turizma, Uprava I/6 Upravljanje rizicima od poplava, Austrija
 • Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja , Zavod za okoliš, Slovenija
 • Direkcija Republike Slovenije za vode, Slovenija
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Hrvatska
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Hrvatska
 • Javne ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, Hrvatska
 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatska
 • Javna ustanova Park prirode Kopački rit, Hrvatska
 • Zapadno-podunavska uprava za vode, Mađarska
 • Uprava Nacionalnog parka Balatonsko gorje, Mađarska
 • Državno tajništvo Ministarstva poljoprivrede odgovorno za zaštitu prirode, Mađarska
 • Javno poduzeće „Vojvodinašume“ Petrovaradin, Srbija
 • Pokrajinsko tajništvo za urbanizam i zaštitu životne sredine, Srbija
 • Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, Srbija
 • Bavarsko državno ministarstvo za okoliš, zdravlje i zaštitu potrošača, Njemačka

Komentari