Potaknuti lošim iskustvom vezano uz otplatu kredita ugovorenih uz promjenjivu kamatnu stopu, građani su se okrenuli sigurnijem načinu otplate, pa se sve češće ugovaraju krediti uz fiksnu kamatnu stopu. Pojmom fiksna kamatna stopa označavamo ugovorenu godišnju kamatnu  stopu koja je ista  za cijelo razdoblje otplate kredita. Posljednjih se godina u ponudi banaka javlja kombinirana kamatna stopa. U početnom razdoblju otplate klijent ugovara fiksnu kamatnu stopu, dok je u drugom dijelu otplate kamatna stopa promjenjiva. Ovisno o želji klijenta kredit se ugovara uz  promjenjivu, fiksnu ili kombiniranu kamatnu stopu.

Na primjeru ponuda četiriju hrvatskih banaka, prikazati ćemo iznos ukupno uplaćene kamate po kreditu koji se ugovara uz fiksnu kamatnu stopu. Zbog jednostavnosti u primjerima su navedeni samo kamatni troškovi.

 

PARAMETRI

BANKA 1

BANKA 2

BANKA 3

BANKA 4

Iznos kredita

15.000 €

15.000 €

15.000 €

15.000 €

Ročnost

10 godina

10 godina

10 godina

10 godina

Kamata

6.90 %

7.58 %

7.65 %

5.49 %

Anuitet

173.39 €

178.68 €

179.23 €

162.72 €

Ukupno plaćena kamata

5.806,87 €

6.441,55 €

6.507,50 €

4.525,81 €

Iz priložene je tablice vidljivo da u hrvatskim bankama postoje znatne razlike u visini fiksnih kamatnih stopa uz koje se ugovaraju krediti. Stoga ako građani ugovore kredit u visini 15.000 eura na rok otplate 10 godina, ovisno o odabiru kreditne linije mogu uplatiti banci i do 1.000 eura više kamata.  

Prilikom realizacije kredita građani moraju odlučiti između promjenjive i fiksne kamatne stope, a pri odabiru promjenjive kamatne stope važno je odabrati pravi faktor promjenjivosti. Tu su još nedoumice vezane i uz odabir valute kredita, naknade za obradu, instrumente osiguranja i sl.  

Kada krenu u realizaciju kredita, građani često ne razmišljaju o visini kamate koju će kroz određeni vremenski rok uplatiti banci. Kada bi izdvojili pola sata svoga vremena i posjetili Progreso grupu uštedjeli bi novac, ali i vrijeme, jer ne bi lutali od banke do banke u potrazi za informacijama. Svakako prije podizanja kredita valja dobro razmisliti, te nije loše posjetiti Progreso grupu d.o.o., prvog kreditnog posrednika u Republici Hrvatskoj, koja ima više od 80% uspješno realiziranih kreditnih zahtjeva. Savjetovanje vezano za posredovanje pri realizaciji kredita ne naplaćuje se, a s obzirom na to da Progreso grupa ima ugovor s 15-ak banaka, ležerno prepustite odabir najpovoljnijeg kredita u njihove ruke.

Više na progresso.hr

Komentari

17.02.2017. 14:24h Zadnja izmjena: 17.02.2017. 14:25

Foto: Progreso

Izvor: Progreso