lokalni izbori 2017.

[PROMO] U nedjelju izađi na izbore, biraj Damira Habijana i uključi Varaždin!

Objavljeno: 18.05.2017. 14:34

Zadnja izmjena: 18.05.2017. 14:36

'Imamo program koji je realan, ostvariv i nužan'

DAMIR HABIJAN, kandidat za gradonačelnika Varaždina

Drage Varaždinke i Varaždinci, pred nama su lokalni izbori na kojima biramo gradonačelnika i njegove zamjenike kao i članice i članove gradskog vijeća Grada Varaždina na razdoblje od 4 godine. Lokalni izbori su izbori na kojima biramo ime i prezime, biramo osobe, a ne stranke.

U proteklih nekoliko mjeseci sa svojim timom sam predstavio program koji je realan i održiv, program za kojeg smatram da je nužan kako bi Varaždin ponovno postao središte ovog dijela Hrvatske.Želimo grad u kojem će Varaždinke i Varaždinci moći kvalitetno živjeti od svojih plaća, koji će osigurati kvalitetnu zdravstvenu skrb svojim stanovnicima, grad u kojem će mladi moći dobiti posao bez obzira na stranačku iskaznicu, grad studenata i zadovoljnih umirovljenika.

Vaš glas je promjena koju želite u ovom gradu! Varaždin treba novo vodstvo i tim kvalitetnih i stručnih ljudi koji su spremni provesti te promjene. Ja, kao i vi, ne želim čekati još godinama gledajući kako Varaždin tapka u mraku, s istim problemima koji se ne rješavaju već više od desetljeća. Varaždin i njegovi stanovnici zaslužili su puno više. 5 minuta je do 12! Ja sam Damir Habijan. 21.05.2017. IZAĐITE NA IZBORE, zaokružite broj 3 i zajedno uključimo Varaždin!

'Poboljšati kvalitetu života Varaždinki i Varaždinaca treće životne dobi'

SANJA ZEMBER, kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika

S porastom broja starijeg stanovništva bilježi se i porast  broja umirovljenika u odnosu na broj zaposlenih. Posljedice gospodarske krize odrazile su se na kvalitetu života oko 12000 umirovljenika grada Varaždina, a koji su suočeni s materijalnim i socijalnim poteškoćama. Gotovo trećina umirovljenika i starijih osoba u gradu Varaždinu, a naročito žena iznad 65 godina, ne može zadovoljiti osnovne životne potrebe i živi na rubu siromaštva. Želimo poboljšati kvalitetu života Varaždinki i Varaždinaca treće životne dobi. Dostupnost zdravstvene skrbi, kao i osiguranje dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe, naši su prioritetni zadaci, gdje grad, iako nije direktno nadležan, može i mora imati proaktivnu politiku i jasan stav.

Poboljšanje materijalnog statusa naših umirovljenika realizirat ćemo osiguranjem isplate božićnica i uskrsnica, a sredstva za to će se prikupiti ukidanjem naknada gradskim vijećnicima, članovima upravnih vijeća kao i članovima nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu grada. Osobama starijim od 65 godina omogućit ćemo besplatan gradski prijevoz kao i besplatno uključenje u edukacijske programe Pučkog otvorenog učilišta Varaždin te subvencioniranje kazališnih programa. Realizirat ćemo telefonski „servis“ za umirovljenike uz određenog nadležnog gradskog službenika i praćeno rješavanje problema te davanje informacija unutar 48 sati kroz povratni poziv. Formirat će se savjet zlatne generacije putem kojeg će naši stariji građani dobrovoljno moći predlagati inicijative gradu te rješavati tekuće probleme važne za umirovljenike. Kroz posebne programe međugeneracijske solidarnosti i prikupljanje sredstva kroz EU fondove za programe starije generacije, uvest će se i financijska potpora za materijalno ugrožene umirovljenike.

'Privući ćemo nove industrije i generirati rast plaća'

DENIS ČUPIĆ, kandidat za zamjenika Gradonačelnika

Politika ne može mijenjati gospodarstvo grada, ali može potaknuti procese da se ciljanim privlačenjem novih grana gospodarstva, uz strateške mjere, mijenja njegova struktura. Radnointenzivna industrija jamac je visoke zaposlenosti, ali i generator niskih plaća. Naši sugrađani s niskim primanjima će u kratkom roku, uz kompenzacijske mjere poput stipendija za učenike i studente i umanjenjem cijena vrtića, osjetiti potporu grada.

Privlačenjem novih IT industrija, podatkovnih centara, logistike, podizanja kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva, kao i poljoprivrede i prehrambene distribucije, započet ćemo proces promjene strukture gospodarstva u smjeru viših osobnih dohodaka. Pregovore o mogućnosti privlačenja ulaganja Podravke u grad Varaždin već smo započeli. Posebno je bitno stvoriti sinergiju poslovnih subjekata kako bi se podigla produktivnost lanca tvrtki koje će surađivati na određenom ulaganju ili kasnijoj proizvodnji, kako bi u konačnici opravdali sredstva uložena u privlačenje ulagača. Kada grad privlači ulagače, posebno kroz potporne mjere, mora izrazito paziti da na taj način pomogne i postojeće varaždinsko gospodarstvo koje će također biti uključeno u takva ulaganja, kao i da se stvaraju nova radna mjesta višeg ranga plaća.

Grad ne smije proračunskim novcem stvarati zone koje se ne mogu realizirati. Zonu Brezje ćemo koncipirati kao zonu za velike korisnike (s ciljem privlačenja ulagača koji će ulagati na velikim parcelama jer je tada trošak izgradnje infrastrukture za grad manji), a manji dio zone za male poduzetnike i obrtnike (gdje će se prodavati manje parcele za koje je ulaganje u infrastrukturu veće), a pri kupnji će prednost imati naši, varaždinski poduzetnici. Na taj način će opterećenje na proračun koji pune naši sugrađani biti puno manje.

Za opremanje zone i privlačenje ulaganja aplicirat ćemo na sredstva EU i ostvariti jaku suradnju sa EBRD i ENEF. Kroz njihove bespovratne sheme za razvoj logističkog čvorišta aplicirat ćemo na sredstva Europskog investicijskog fonda.

Centar za kompetencije u poljoprivredi jačat će ulogu Varaždina kao centra za organizaciju poljoprivredne proizvodnje i distribucije te daljnjeg razvoja prehrambene industrije.

Mjerama etabliranja kao logističkog čvorišta, posebno jačanjem željeznice i umrežavanja prijevoznika i logističara, Varaždin će postati izvozni centar Hrvatske, ali i šire – posebno u Austriju, Njemačku i Mađarsku, kao i distributivno-logističko središte za transfer roba u EU s tržišta Turske i srednje Azije.

Varaždin se mora povezivati s vodećim gradovima u regiji, posebno s austrijskim gradovima, što ćemo osobno inicirati kroz naše postojeće poslovne i političke kontakte.

Za naše sugrađane, kao i za naše poduzetnike, važno je da osiguramo stabilan proračun grada jer ne želimo da komunalna davanja i budući porez na nekretnine budu element kojim ćemo pokrivati rupe u proračunu. Aktivnim mjerama u ministarstvu usmjeravamo da buduća davanja i porezi ne rastu i ne opterete naše sugrađane.

'Varaždin ima sve šanse biti pravi mali Beč'

ROBERT GOTIĆ, kandidat za gradskog vijećnika

Uz Špancirfest i Barokne večeri potrebno je uvesti ljeto u Varaždinu kroz projekt Varaždin na Dravi kako bi organizirane aktivnosti postojale kroz cijelu godinu. Varaždin se mora orijentirati na rijeku kao ostali jaki europski gradovi. Motičnjak i Špica su zapušteni, ali s velikim potencijalom koji treba staviti u funkciju i povezati rekreacijom i zabavom za sve uzraste. Preko dana - izletište za obitelji i rekreativce, a noću - prostor za zabavne sadržaje. Tako ćemo osigurati i lokaciju za maturante koji svake godine odlaze na „mađarsku granicu“.

Brendiranjem Varaždina kao grad baroka stavit ćemo ga u funkciju kulturno turističkog središta. Projekti moraju biti bazirani na EU fondove i fondove za poticanje kontinentalnog turizma s obzirom na to da u ovoj domeni nemamo konkretne investitore. Intenzivno ćemo povezati Varaždin s okolnim destinacijama iz varaždinske i međimurske županije kako bi privukli višednevne turiste. Okupljanjem najboljih stručnjaka inicirat ćemo programe aplikacije na fondove EU, posebno kroz međuregionalnu suradnju s gradovima susjednih država.

Kroz Savjet za gospodarstvo na dobrovoljnoj osnovi, koje će kvartalno mjeriti i ostvarivanje rezultata, uvest ćemo redovan kontakt gradske vlasti s poduzetnicima iz svih domena na mjesečnoj bazi, u svrhu maksimalne sinergije i efikasnosti u provođenju projekata.

Spletom aktivnih mjera oživit ćemo centar grada i stvoriti osnove za povratak gospodarske aktivnosti. Jačanjem uloge turističke zajednice, koja mora postati generator sadržaja, u Varaždin ćemo privući posjetitelje iz dalekih destinacija i udaljenosti koji će donijeti novu kupovnu moć i podići potrošnju.

'Varaždin ćemo razviti kao pametan grad'

VJERAN STRAHONJA, kandidat za gradskog vijećnika

U području prostornog uređenja, nužne su promjene urbanističkih planova, a  planiranje i izgradnja trebaju pratiti razvoj potrebne društvene infrastrukture. U gradu nedostaje javnih prostora, a postojeći su zapušteni. Smeće na javnim površinama, divlja odlagališta u svim dijelovima grada, korov, zapuštene prometnice i kolnici svjedoče da je nužan cjelovit koncept izgradnje i revitalizacije javnih prostora, uz uključivanje struke, pojedinaca i građanskih inicijativa kao i plan komunalne izgradnje i održavanja za sljedeće petogodišnje razdoblje, a vodeći računa o zadovoljavanju potreba, podizanju standarda i rješavanju problema u svim dijelovima grada.

Budući razvoj grada, a posebno novih naselja gdje je to najlakše provesti, treba slijediti koncept pametnog grada (smart city) koji integrira različite tehnologije i sustave upravljanja gradom. Varaždin treba pristupiti inicijativama i projektima u tom području, što su prethodne vlasti izbjegavale te posebno aplicirati na sredstva EU kao i državna sredstva, među ostalim energetske učinkovitosti - od javne rasvjete do javnih zgrada.

Kako bi se popravilo stanje javnih prostora, nužna je analiza ugovora s gradskim tvrtkama i koncesionarima koji brinu o javnim prostorima, a prema potrebi i revizija. Posebnu pozornost obratit ćemo na javnost pripreme i provođenja projekata te uvođenje sustava kvalitete i nadzora nad izvršavanjem ugovornih obveza.

Rješavanju problema parkiranja u gradu također mora biti jedan od prioriteta. Briga o komunalu i urbanizmu je najosnovnija briga o životu našeg grada i sugrađana.

Poduprite tim s vizijom!

Svojim glasom nas podržite da:

1. ukinemo naknade članovima gradskog vijeća, članovima Upravnih vijeća Ustanova, članovima nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu grada Varaždina i navedeni iznos usmjerimo za smanjenje cijena dječjih vrtića te za isplatu božićnica i uskrsnica umirovljenicima;

2. izgradimo novu zgradu FOI-a, novi "urbani kampus" i u roku od 5-10 godina privučemo 8.000 studenata;

3. reorganiziramo gradsku upravu tako da ona bude na usluzi Varaždinkama i Varaždincima te da osnujemo upravne odjele za kulturu i za EU fondove;

4. stvorimo uvjete za otvaranje novih radnih mjesta koja će Varaždinkama i Varaždincima omogućiti bolje plaće za kvalitetniji život;

5. osiguramo da Opća bolnica Varaždin postane regionalna bolnica koja će građanima Varaždina pružati kvalitetnu zdravstvenu skrb umjesto da po zdravlje moraju odlaziti u susjedne županije

Ako ne glasate znači da podržavate sve ono što Varaždin drži u višegodišnjoj stagnaciji i nezadovoljstvu. Ako ne glasate odbacujete mogućnost da nešto promijenite. Ne dozvolite da drugi odlučuju za vas. Imate izbor. Svojim glasom poduprite napredak Varaždina! Poduprite tim koji ima jasnu viziju i rješenja, kvalitetne, obrazovane i stručne ljude, tim koji će se boriti za taj napredak, tim koji će uključiti Varaždin i osigurati bolju budućnost za generacije koje dolaze!

 

Komentari