priopćenje za medije

Službeno očitovanje o stanju radova i poteškoćama na aglomeraciji u Maruševcu

Objavljeno: 06.03.2020. 14:20

Zadnja izmjena: 06.03.2020. 14:30

Projekt aglomeracije Varaždin obuhvaća izgradnju sustava javne odvodnje koji se sastoji od kanalizacijske mreže ukupne duljine više od 240 km, 108 precrpnih stanica, 3 kišno-retencijska bazena te sanaciju 2,5 km postojećih gravitacijskih cjevovoda, od rekonstrukcije postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uz dogradnju III. stupnja pročišćavanja kapaciteta od 127.000 ES te od nabave komunalne opreme za održavanje sustava.

Projekt koji je tvrtka Varkom d.d., javni isporučitelj vodnih usluga, uspješno kandidirala za europska sredstva ukupne je procijenjene vrijednosti 855,8 milijuna kuna. Iznos financijske potpore Europske unije iznosi 488,7 milijuna kuna što čini 71,38% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova koji iznose 684,66 milijuna kn.

Temeljem napisa u javnim medijima u kojem se izražava nezadovoljstvo Općine Maruševec dinamikom izvođenja radova na tom dijelu projekta izgradnje sustava odvodnje na aglomeraciji Varaždin, ovim putem izvještavamo zainteresiranu javnost o stvarnom stanju na aktivnosti A-3 Dogradnja sustava odvodnje općina Vidovec i Maruševec. Ugovor o izvođenju radova sklopljen je 20.10.2017. god., a Izvođač, Zajednica ponuditelja Tegra d.o.o. i Vodogradnja d.d., je započeo s izvođenjem radova 26.3.2018. god. od kada se kontinuirano izvode radovi koji trebaju biti završeni u ugovorenom roku, do 24.10.2021.god.

Nedostatak radnika, loše stanje prometnica

Glavni problem, ne samo na ovom sustavu odvodnje aglomeracije Varaždin, nego i na ostalim projektima sustava odvodnje na razini države Hrvatske, je nedostatak građevinskih radnika. Kako nema dovoljno domaćih radnika, izvođači dovode i radnike iz drugih zemalja. Slijedeći ključni problem je što je stvarno zatečeno stanje prometnica u puno gorem stanju nego što je to predviđeno projektno tehničkom dokumentacijom i građevinskom dozvolom, a koja je rađena prema posebnim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela (za županijske ceste ŽUC-a, državne ceste HC-a). To je rezultiralo obnovom postupaka definiranja načina sanacije tih prometnica jer Izvođač, sukladno ugovoru, daje sedmogodišnju garanciju kvalitete izvedenih radova, a nakon toga i izvođenjem radova na sanaciji koji su obuhvatniji i veći nego što je to bilo planirano.

Zimska dinamika radova

Sanacija županijske ceste započeta je krajem prošle godine, a intenzitet rada u zimskim uvjetima u građevinskim radovima uvijek je sporiji od dinamike izvođenja radova u preostalim mjesecima. Županijski ured za ceste na cestama kojima upravlja, kao i Hrvatske ceste za državne ceste, zabranjuju rad na kolnicima u zimskim mjesecima. Osim toga, uobičajeni remont asfaltne baze (Tegre d.o.o.) također je napravljen tijekom veljače zbog čega i u slučaju iznimno povoljnih vremenskih uvjeta isporuka asfalta i asfaltiranje prometnica nije moguće, pa će se radovi na asfaltiranju nastaviti sredinom ožujka.

Redoviti nadzor

O ovim i svim ostalim problemima vezanim uz izvođenje radova na sustavu odvodnje aglomeracije Varaždin redovito se raspravlja na tjednim koordinacijskim sastancima svih ključnih sudionika u projektu kod Naručitelja, Varkoma d.d. te se donose odgovarajuće odluke. Osim toga, Hrvatske vode, kao kontrolno tijelo provedbe ovakvih projekata, također su upoznate sa svim problemima u realizaciji ugovora na aglomeraciji Varaždin. Koordinacijski sastanak svih sudionika u projektu s predstavnicima Hrvatskih voda održan je krajem veljače te će se takve mjesečne koordinacije do daljnjega nastaviti.

Krajnji rok

Prema tome, Varkom d.d. kao Naručitelj, zajedno s ugovorenim pružateljem usluge za tehničko savjetovanje u upravljanju projektom i kontrolnim tijelima za provedbu ugovora, kontinuirano poduzima sve radnje koje su mu na raspolaganju prema sklopljenim ugovorima o izvođenju radova kako bi izvođači izvršili svoje preuzete obaveze u ugovorenom roku. Podsjećamo, krajnji rok završetka radova na sustavima odvodnje Maruševec i Vidovec je kraj listopada iduće godine.

Komentari