na snazi protuepidemijske mjere

Studenti se vratili u zgrade Sveučilišta Sjever nakon dvomjesečne stanke

Objavljeno: 20.05.2020. 12:14

Zadnja izmjena: 20.05.2020. 12:17

Foto: Sveučilište Sjever

Svi studenti i nastavnici obavezno dolaze sa zaštitnim maskama, te im se na ulazu mjeri tjelesna temperatura beskontaktnim IC toplomjerom. Oni koji imaju temperaturu ispod 37,1 mogu prisustvovati vježbama. Naravno, obavezno je dezinficiranje ruku, a svaki se dolazak evidentira. Ipak, studenti fizioterapije pokazali su se odgovornima i savjesnima, i u potpunosti poštuju sve propisane mjere.Sretni su što su konačno u laboratoriju i na Sveučilištu, no malo ih sputava održavanje socijalnog razmaka“, ističepročelnik Odjela fizioterapije, prof.dr.sc. Goran Kozina.

VARAŽDIN/KORPIVNICA, 20. svibnja 2020. –  Na Sveučilištu Sjever prošloga tjedna ponovno je počela vježbovna nastava u kabinetima i laboratorijima, pa se u hodnicima sveučilišnih centara u Varaždinu i Koprivnici opet čuju studentski razgovori, naravno uz strogo pridržavanje mjera.

Već od prvog danaprimjene novih epidemioloških mjera, koje su na snagu stupile 11. svibnja, na SveučilištuSjever pripremljeni su svi nužni uvjeti za izvođenje vježbovne nastave. Naime, u navedenojfazi opuštanja mjera na visokim učilištima omogućeno je provođenje nužnih kontaktnihstudentskih obaveza bez kojih nije moguće završiti ovu akademsku godinu u onlineokruženju.Laboratorijske vježbe tako se od proteklog tjedna održavaju na odjelima Sestrinstva, Fizioterapije, Prehrambene tehnologije, Elektrotehnike i Graditeljstva- sve redom na stručnim studijima u kojima se bez vježbovne nastave,praktičnog rada i rada u laboratorijima ne može završiti akademska godina i steći potrebne kompetencije i vještine. Na Sveučilištu ističu kako će se, osim na navedenim odjelima, vježbovna nastava odvijati u nešto manjoj mjeri i na odjelima za Medijski dizajn te Održivu mobilnost i logistiku u svrhu praktičnog rada s mentorima za potrebe završnog/ diplomskog rada.

Novi način provođenja vježbovne nastave: Studentske grupe od maksimalno 9 studenata, dezinfekcija ruku, mjerenje tjelesne temperature, držanje razmaka

Već prvog dana opuštanja mjera, u ponedjeljak ujutro, s vježbama su krenuli studenti sestrinstva i fizioterapije koji zbog zahtjeva reguliranih profesija, bez vježbovne nastave i praktičnog rada ne mogu zadovoljiti pojedine ishode učenja i zahtjeva struke.  „Svi studenti i nastavnici obavezno dolaze sa zaštitnim maskama, te im se na ulazu mjeri tjelesna temperatura beskontaktnim IC toplomjerom. Oni koji imaju temperaturu ispod 37,1 mogu prisustvovati vježbama. Naravno, obavezno je dezinficiranje ruku, a svaki se dolazak evidentira. Ipak, studenti fizioterapije pokazali su se odgovornima i savjesnima, i u potpunosti poštuju sve propisane mjere.Sretni su što su konačno u laboratoriju i na Sveučilištu, no malo ih sputava održavanje socijalnog razmaka.“, rekao nam je pročelnik Odjela fizioterapije, prof.dr.sc. Goran Kozina.

Na Odjelu za sestrinstvo, zahvaljujući moderno opremljenim kabinetima zdravstvene njege na Sveučilištu Sjever velik broj sati vježbovne nastave odradit će se uz mentore u kabinetima, dio koji studenti u normalnim uvjetima odrađuju u zdravstvenim ustanovama.

„U našim kabinetima nalaze se lutke sa mogućnošću simulacije različitih fizioloških i patoloških stanja te suvremena oprema i pomagala potrebna u radu s pacijentima, stoga će studenti moći velik dio vježbi odraditi na samom Sveučilištu. Preostale sate vježbovne nastave studenti će odraditi u zdravstvenim ustanovama, naravno kada im u iste bude omogućen ulazak“, ističu iz Odjela sestrinstva.

Studentica 2. godine sestrinstva Valentina Ribić, jedna je od brojnih koja je krenula navježbovnu nastavu ovog tjedna: „Jučer smo krenuli s vježbama. Sve je zapravo isto kao i prije po pitanju načina izvođenja vježbi, osim što se moramo držati svih propisanih mjera. Imamo maske, zaštitne naočale i svoje uniforme. Danas smo na Sveučilištu u dva termina, prvo od 8 do 12 sati pa od 15 do 21 sat. Imamo neko manje preklapanje termina online predavanja i vježbovne nastave, ali srećom predavanja se snimaju pa sve što smo propustili stignemo pogledati kasnije. S obzirom na studij, vježbovnu nastavu moramo odraditi i bez nje bi stvarno bilo nemoguće završiti akademsku godinu. Dobro je da smo se opet vratili pa da stignemo odraditi i taj dio. Danas je raspored popunjen, ali što se tiče vježbovne nastave u kabinetima i laboratorijima, naša je grupa za ovaj tjedan gotova.“

Na Odjelu prehrambene tehnologije Sveučilišta Sjever vježbovna je nastava također s nestrpljenjem dočekana: „Jedva smo dočekali ponovni početak vježbovne nastave, jersukladno ishodima učenja studenti moraju raditi na mikroskopu i naučiti pripremati mikroskopske preparate, što je gotovo nemoguće naučiti samo gledanjem; online predavanjem. Na biokemiji je važno da nauče raditi sa spektrofotometrijskim testovima kako bi bolje mogli izračunali i shvatili ostale biokemijske testove mjerenja koncentracija proteina, kinetike enzima i ELISA testova. Na kolegiju Senzorika i analitika vina bitno je da se svi studenti kalibriraju s jednakim vinima u čašama koje su propisane za ocjenjivanje vina kako bi mogli procijeniti nepoznati uzorak. Radi se dva odvojena dana kako bi se studenti ispravno kalibrirali na svijetla i tamna vina.“, ističe pročelnik odjela, izv.prof.dr.sc. Bojan Šarkanjte dodajekako se vodi računa da je razmak između skupina minimalno jedan sat kako bi se sva korištena oprema, stolovi i podovi stigli dezinficirati za iduću grupu.

U online nastavi najviše je nedostajao upravo aspekt vježbovne nastave i praktičnog rada

Studenti su se vrlo brzo i uspješno prilagodili vježbovnoj nastavi prema novim uvjetima i kao i mnogo puta dosad, i u ovoj su se situaciji pokazali kao odgovorni i savjesni poštujući sve dobivene upute. No, kako bi se dobio detaljan uvid u stanje po pitanju održavanja nastave na daljinu koja se na Sveučilištu Sjever izvodi od  14. ožujka 2020.  godine, provedena je online anketa za studente. Anonimnu anketu od 14 pitanja, na dobrovoljnoj je bazi ispunilo 35% studenata Sveučilišta Sjever (1196), što je odličan postotak. Prema rezultatima i analizi ankete online nastava i više je nego dobro prihvaćena među studentima, što su oni sami potvrdili u odgovorima na opisna pitanja. Anketirani studenti svoje su zadovoljstvo ukupnim izvođenjem online nastave na svim studijskim programima na  Sveučilištu Sjever, analizirajući zajedno svih 14 pitanja ocijenili četvorkom; točnije ocjenom 3,8. Navedeno je u većini potkrijepljeno komentarima: „Pohvala svim profesorima, svatko se trudi i sve funkcionira u najboljem redu. Usvajamo istu količinu znanja koju bi stekli i da se nastava odvija na sveučilištu. U svakom slučaju sve ide po rasporedu i nema iznenađenja.“.

Unatoč činjenici kako su se brojni studenti na samom početku pribojavali hoće li online nastava u istoj mjeri doprinijeti u usvajanju znanja i kompetencija u odnosu na „normalno stanje“, anketirani studenti u najvećem su broju ocijenili kako je u tom pogledu online nastava u potpunosti jednaka uobičajenoj (35% studenata). No, kao jedan od najvećih „problema“ online nastave naveli su zabrinutost oko izvođenja vježbovne nastave, koja tada još nije bila moguća. Stoga su brojni studenti vijest o nastavku izvođenja vježbovne nastave u kabinetima i laboratorijima Sveučilišta Sjever dočekali s nestrpljenjem i velikim zadovoljstvom.

Brojni studenti, upravu zbog dobro posložene online nastave smatraju kako bi i nakon završetka pandemije trebala postojati mogućnost izvođenja nastave online: „Smatram da bi izvanredni studenti i nakon ove pandemije trebali imati mogućnost pohađanja nastave i seminara online.“,„Studenti putnici će vrlo cijeniti ukoliko će imati prilike i dalje pohađati online nastavu “. Studenti su u anketi posebno istaknuli kako se većina profesora veoma trudi i susretljivi su, a primjedbe na izvođenje nastave na daljinu odnosile su se isključivo na previše dobivenih zadataka i seminara koje moraju samostalno odraditi.„No, da im profesori rado izađu u susret i da od njih u najkraćem mogućem roku dobivaju povratne informacije studenti su ocijenili jednom od najviših ocjena čitave ankete; točnije ocjenom 3.96, a to nam je veoma važno.“,ističe prorektor za nastavu i studentska pitanja, izv.prof.dr.sc. Vlado Tropša.

Usprkos epidemiološkoj situaciji, na Sveučilištu Sjever nastavni proces odvija se uz brzu prilagodbu svim novonastalim situacijama i mjerama, što su studenti u provedenoj anketi i sami potvrdili. Što se tiče izvođenja vježbovne nastave, nadoknada se zasad odvija samo za najnužniju vježbovnu nastavu, a ako će se situacija i mjere mijenjati, Sveučilište Sjever će se svakako prilagoditi svim novim uvjetima.

Komentari