Srednja škola Ludbreg u školskoj godini 2019./2020. upisuje sljedeće smjerove :

  • Strojarski računalni tehničar (4 godine)
  • CNC operater ( 3 godine)
  • Prodavač - dualno obrazovanje ( 3 godine)
  • Strojobravar, tokar- JMO ( 3 godine)
  • Pekar
  • Pomoćni kuhar / slastičar- TES ( 3 godine)
  • Pomoćni vrtlar- TES (3 godine)

STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR

Strojarski računalni tehničar radi u svim fazama stvaranja proizvoda pomoću moderne CAD/CAM tehnologije. Konstruira dijelove i sklopove proizvoda, alate i naprave potrebne za proizvodnju, izrađuje tehnološke i operativne postupke pripreme proizvodnje, izrađuje programe za CNC strojeve, upravlja i nadzire rad automatiziranih i robotiziranih sustava, upravlja procesom pomoću računala, kako u području strojarstva, tako i u srodnim područjima, vrši kontrolu ulaznih sirovina i i poluproizvoda, kontrolu u svim fazama proizvodnje i završnu kontrolu. Između ostalog, još i planira materijale, odabire alate i strojeve, režime rada, kapacitete strojeva, utvrđuje načine obrade, redosljed postupaka, normative materijala i vremena izradbe i metode kontrole. Nakon završene strukovne tehničke škole četverogodišnjeg trajanja i izrađenog i obranjenog završnog rada, stječe se kvalifikacija koja omogućuje zaposlenje kao tehnolog u pripremi rada, tehnolog održavanja, tehnički crtač, programer NUAS.a, konstrukor alata i naprave, tehnolog kontrole (održavanja kvalitete).

 

CNC OPERATER

Tijekom trogodišnjeg školovanja učenici stječu vještine i kompetencije za samostalno upravljanje CNC strojevima. U praktičnom radu kod poslodavaca naučena se teorija primjenjuje u praksi u procesu strojne obrade i održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja. Učenike se osposobljuje za rukovanje klasničnim alatnim strojevima i numerički upravljanim strojevima u proizvodnji dijelova strojeva i uređaja. Također, učenici stječu vještine čitanja tehničkih crteža i izradu rada prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji, crtanje jednostavnijih tehničkih crteža i skica, vladanje programima za crtanje na računalu ( AutoCAD, Catia, SolidEge) i drugo...

 

PRODAVAČ - DUALNO OBRAZOVANJE

Posao prodavača podrazumijeva prodaju robe na veliko ili malo te savjetovanje kupaca o kupovini. Prodavač može raditi u velikim trgovačkim sustavima, na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima. Prodavač u tijeku školovanja i kroz praksu stječe mnoga praktična znanja nužna za uspješno obavljanje zanimanja - posluživanje kupaca, kontrolu robu, prezentaciju, naplatu, zamatanje robe i slično. Posebna pozornost posvećuje se poznavanju psihologije prodaje i tehnikama vođenja prodajnog razgovora. Prodavač mora imati znanja iz područja trgovačkog računovodstva, ekonomskog poslovanja, poznavanje robe, aranžiranja, poslovne informatike, higijene prehrane i namirnica, stranih jezika, osnove psihologije marketinga i slično.

DUALNO OBRAZOVANJE

Učenik koji je u redovitom sustavu strukovonog obrazovanja ''upisuje tvrtku'', a ne školu, gdje onda provodi i više od 50 % ukupnog vremena školovanja. Tako učenik u tvrtki, uz praktične vještine, stječe i određena teorijska znanja o struci za koju se školuje i, što je najvažnije, stječe rafinirane vještine koje ne može steči u školi ili bar ne koliko mu je potrebno. 

 

STROJOBRAVAR, TOKAR (JMO)

Strojobravari i tokari školuju se za samostalan rad na najmodernijim tokarskim strojevima i upravljanje CNC strojevima. Učenicima je omogućen rad s najmodernijim CAD/CAM tehnologijama, praksa u školskoj radionici te praktična nastava kod licenciranog obrtnika. Strojobravar i tokar sastavljaju nove strojeve i uređaje te održavaju postojeće; izrađuje pojedine elemente stroja, ustanovljava kvarove i obavlja manje popravke. Nakon završene srednje škole i dvije godine radnog iskustva u struci može se pristupiti polaganju majstorskog ispita, steći zvanje majstor strojobravar ili tokar i otvoriti vlastiti obrt.

PEKAR

Pekarski posao je da mješanjem glavnih sastojaka kruha i peciva dobi tijesto koje zatim oblikuje na potrebnu veličinu te ga stavi na pečenje. Nakon završetka srednje škole, učeniku se pruža mogućnost rada u svim objektima prehrambene proizvodnje te mogućnost otvaranja samostalnog pekarskog objekta.

 

TES ( pomoćni kuhar/slastičar, pomoćni vrtlar)

Pomoćni kuhari i slastičari su dio osoblja ugostiteljske kuhinje  te najaktivniji u poslovima pripreme namirnica, skladištenju, mehaničkoj obradi namirnica i drugo. Nakon završetka školovanja, postoji mogućnost zapošljavanja u svakom objektu koji je opremljen kuhinjskim blokom.

Pomoćni vrtlar radi jednostavnije poslove u uzgoju povrća, voća, svijeća i ukrasnog zelenila. To između ostalog obuhvaća obradu tla, sjetvu, sadnju, zalijevanje, gnojidbu, održavanje voćaka i vinove loze, održavanje i zaštita cvijeća i drugo. Nakon školovanja, postoji mogućnost zapošljavanja u svakom poduzeću koje se bavi vrtlarijom, voćarstvom, plastenicima i staklenicima.

Komentari

12.06.2019. 08:35h Zadnja izmjena: 12.06.2019. 08:36