DOSTUPNI SMJEROVI

Upisi u Srednju školu Ludbreg za školsku godinu 2021./2022.

Objavljeno: 08.06.2021. 09:09

Zadnja izmjena: 08.06.2021. 15:11

Srednja škola Ludbreg u školskoj godini 2021./2022. upisuje sljedeće smjerove:

Četverogodišnja zanimanja:

 • Tehničar za mehatroniku 
 • Strojarski računalni tehničar

Trogodišnja zanimanja:

 • CNC operater
 • Strojobravar (JMO)
 • Tokar (JMO)
 • Pekar (JMO)
 • Prodavač (dualno)
 • Kuhar (dualno)
 • CNC operater (dualno)
 • TES pomoćni kuhar i slastičar
 • TES pomoćni vrtlar

CNC OPERATER

Tijekom trogodišnjeg školovanja učenici stječu vještine i kompetencije za samostalno upravljanje CNC strojevima. U praktičnom radu kod poslodavaca naučena se teorija primjenjuje u praksi u procesu strojne obrade i održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja. Učenike se osposobljuje za rukovanje klasničnim alatnim strojevima i numerički upravljanim strojevima u proizvodnji dijelova strojeva i uređaja. Također, učenici stječu vještine čitanja tehničkih crteža i izradu rada prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji, crtanje jednostavnijih tehničkih crteža i skica, vladanje programima za crtanje na računalu ( AutoCAD, Catia, SolidEge) i drugo...

STROJOBRAVAR, TOKAR (JMO)

Strojobravari i tokari školuju se za samostalan rad na najmodernijim tokarskim strojevima i upravljanje CNC strojevima. Učenicima je omogućen rad s najmodernijim CAD/CAM tehnologijama, praksa u školskoj radionici te praktična nastava kod licenciranog obrtnika. Strojobravar i tokar sastavljaju nove strojeve i uređaje te održavaju postojeće; izrađuje pojedine elemente stroja, ustanovljava kvarove i obavlja manje popravke. Nakon završene srednje škole i dvije godine radnog iskustva u struci može se pristupiti polaganju majstorskog ispita, steći zvanje majstor strojobravar ili tokar i otvoriti vlastiti obrt.

PEKAR (JMO)

Pekarski posao je da mješanjem glavnih sastojaka kruha i peciva dobi tijesto koje zatim oblikuje na potrebnu veličinu te ga stavi na pečenje. Nakon završetka srednje škole, učeniku se pruža mogućnost rada u svim objektima prehrambene proizvodnje te mogućnost otvaranja samostalnog pekarskog objekta.

PRODAVAČ - DUALNO 

Posao prodavača podrazumijeva prodaju robe na veliko ili malo te savjetovanje kupaca o kupovini. Prodavač može raditi u velikim trgovačkim sustavima, na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima. Prodavač u tijeku školovanja i kroz praksu stječe mnoga praktična znanja nužna za uspješno obavljanje zanimanja - posluživanje kupaca, kontrolu robu, prezentaciju, naplatu, zamatanje robe i slično. Posebna pozornost posvećuje se poznavanju psihologije prodaje i tehnikama vođenja prodajnog razgovora. Prodavač mora imati znanja iz područja trgovačkog računovodstva, ekonomskog poslovanja, poznavanje robe, aranžiranja, poslovne informatike, higijene prehrane i namirnica, stranih jezika, osnove psihologije marketinga i slično.

DUALNO OBRAZOVANJE - Učenik koji je u redovitom sustavu strukovonog obrazovanja ''upisuje tvrtku'', a ne školu, gdje onda provodi i više od 50 % ukupnog vremena školovanja. Tako učenik u tvrtki, uz praktične vještine, stječe i određena teorijska znanja o struci za koju se školuje i, što je najvažnije, stječe rafinirane vještine koje ne može steči u školi ili bar ne koliko mu je potrebno. 

KUHAR (DUALNO)

BITI KUHAR, ZAŠTO? Postoji nešto strastveno između kuhara i kuhinje: hrana, okus, miris, proces pripremanja. Vrhunski kuhari imaju u sebi ogromnu strast prema hrani i kulinarstvu, uživaju u procesu odabira namirnica, pripremanju obroka i stvaranju kvalitetnog menija. No najvažnija je stvar u kuhinji kreativnost. Kuhar mora biti vrlo kreativan i uvijek spreman probati nešto novo. Kreativnost dolazi do izražaja najviše u prezentaciji hrane, što je vrlo važno za potpuni užitak u jelu. Biti kuhar ima puno prednosti. Prije svega, nikada vam neće biti dosadno jer uvijek se nešto događa u kuhinji. Uvijek ćete pokušavati nadmašiti sebe i kuhati najbolje moguće obroke za svakog svog gosta. Također, još jedna je prednost osjecaj sreće kada dobijete dobre komentare svojih gostiju i puno zadovoljstva koje dolazi s dobro obavljenim poslom. Prijateljstvo i timski rad u kuhinji, mogućnost da primijenite svoju kreativnost, stalno učenje i mogućnost napredovanja, čine sastojke za uspješnu i zadovoljavajuću karijeru dobrog kuhara! Ugostiteljstvo je djelatnost koja je u usponu već dugi niz godina zahvaljujući sve boljoj ugostiteljskoj ponudi koja se temelji na kvalitetnom ugostiteljskom kadru. Kroz program KUHAR (DUALNO) učenici se obrazuju za pripremu svih vrsta toplih i hladnih jela, sastavljaju dnevne i tjedne jelovnike te pripremaju jela po narudžbi. Osnovni su poslovi kuhara pripremanje svih vrsta hladnih i toplih jela, za što se osposobljava u trogodišnjem školovanju uz višesatnu tjednu praktičnu nastavu u dobro opremljenom školskom praktikumu, kao i u ugostiteljskim objektima. Može se zaposliti u svim vrstama ugostiteljskih objekata, prekvalificirati se ili doškolovati u druga ugostiteljska zanimanja, kao i nastaviti školovanje uz određene uvjete na veleučilištima.

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

Mehatronika je interdisciplinarno područje koje povezuje znanja iz elektronike, strojarstva i računalstva. Zanimanje je to koje podjednako privlači i mladiće i djevojke, ponajviše zato što visoko automatizirani, sofisticirani strojevi i uređaji nisu prisutni samo u industriji, već se u obliku kućanskih aparata, glazbenih i video uređaja, kamera, uredskih i drugih uređaja nalaze svugdje oko nas. Zbog stalnog napretka tehnike u kojoj više nema oštrih granica pojedinih stručnih područja, pojavila se potreba za stručnjacima koji će moći projektirati, rukovati i održavati takve mehatroničke sustave. Nakon četverogodišnjeg obrazovanja, tehničar za mehatroniku osposobljen je za rad na kompleksnoj opremi i sustavima; projektira, nadograđuje i održava mehatroničke sustave - strojeve, alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih, strojarskih, optičkih, automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova. Nadzire vođenje složenih procesa u pogonima izrade mehatroničkih uređaja, bavi se projektiranjem automatskih strojeva, naprava i alata te prema potrebi nadograđuje navedene uređaje. Uslužno (servisno) održava i popravlja kućanske aparate, video nadzore, medicinsku i mjernu opremu. Izrađuje tehnološku dokumentaciju za određeni uređaj uz pomoć specijaliziranih računalnih programa (CAD/CAM, SOLIDEDGE, CATIA, ESPIRIT). Tehničar za mehatroniku naučit će specijalistička znanja i biti kompetentan iz područja strojarstva, mehanike, elektrotehnike, elektronike, automatike, informatike, senzorike i robotike, koja su sveprisutna u današnjem tehničkom okruženju. Takvo široko interdisciplinarno obrazovanje osigurava fleksibilnost u zapošljavanju u različitim gospodarskim granama, što je još jedna prednost ovog zanimanja jer jamči siguran posao. Područje rada tehničara za mehatroniku: - robotika (programiranje industrijskih robota, izrada i programiranje mobilnih robota), - industrija (projektiranje, programiranje i održavanje proizvodnih sustava), - servisi (računala, medicinska oprema, uredska oprema, printeri, uređaji za zabavu, strojevi za domaćinstvo…), - laboratoriji (mjerni instrumenti, kalibriranje senzora, vage…). Osim sigurnog zapošljavanja nakon srednjoškolskog obrazovanja, ovaj program omogućuje stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature (na višoj razini) i to s mogucnošću upisa na fakultete strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike, mehatronike te drugim tehničkim fakultetima i stručnim studijima u STEM području.

STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR

Strojarski računalni tehničar radi u svim fazama stvaranja proizvoda pomoću moderne CAD/CAM tehnologije. Konstruira dijelove i sklopove proizvoda, alate i naprave potrebne za proizvodnju, izrađuje tehnološke i operativne postupke pripreme proizvodnje, izrađuje programe za CNC strojeve, upravlja i nadzire rad automatiziranih i robotiziranih sustava, upravlja procesom pomoću računala, kako u području strojarstva, tako i u srodnim područjima, vrši kontrolu ulaznih sirovina i i poluproizvoda, kontrolu u svim fazama proizvodnje i završnu kontrolu. Između ostalog, još i planira materijale, odabire alate i strojeve, režime rada, kapacitete strojeva, utvrđuje načine obrade, redosljed postupaka, normative materijala i vremena izradbe i metode kontrole. Nakon završene strukovne tehničke škole četverogodišnjeg trajanja i izrađenog i obranjenog završnog rada, stječe se kvalifikacija koja omogućuje zaposlenje kao tehnolog u pripremi rada, tehnolog održavanja, tehnički crtač, programer NUAS.a, konstrukor alata i naprave, tehnolog kontrole (održavanja kvalitete)

CNC OPERATER (DUALNO)

Novi praktikumi/nova oprema za navedeno zanimanje. Rad sa novim tehnologijama, 4.0 industrijska revolucija. Novi strukovni kurikulum, naglasak na struku i praktičnu nastavu. Nastavak školovanja u 4. god. programima kroz cjeloživotno obrazovanje. Deficitarno zanimanje, mogućnost zapošljavanja u svim granama industrije. Dodatno međunarodno priznati certifikati uz redovno obrazovanje. Rad u CAD/CAM sustavima (AutoCAD, SolidEdge, Espirit). 3D tehnologije, robotika, HAAS tehnološko - edukacijski centar.

POMOĆNI KUHAR I SLASTIČAR (TES)

Zanima li te kulinarsko umijeće, različita jela i slastice te načini njihova pripravljanja, nutricionizam, dekoracija ili pak degustacija? Predlažemo ti zanimanje pomoćnog kuhara i slastičara! Učenici tijekom svog školovanja za pomoćcnog kuhara/slastičara (TES) po prilagođenom programu ili individualiziranom programu uz općeobrazovne predmete stječu znanja i vještine iz strukovnih predmeta koje zatim primjenjuju u praktičnoj nastavi. Pomoćni kuhar/slastičar dio je tima osoblja ugostiteljske kuhinje. Najaktivniji je u poslovima pripreme namirnica, pomaže u pripremanju namirnica, skladištenju, mehaničkoj obradi namirnica uz pomoć alata i strojeva prema uputama kuhara, zatim pomaže pri prigotovljavanju namirnica te poslovima čišćenja i pranja nakon obavljenog posla. Nakon završetka trogodišnjeg školovanja stječe nižu stručnu spremu (NSS). Mogućnost je zapošljavanja nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja u svakom ugostiteljskom objektu koji je opremljen kuhinjskim blokom.

POMOĆNI VRTLAR (TES)

Ako te zanima ljepota i ljekovitost prirode i okoliša, zaštita prirode i sva njezina raskoš, ili, možda, kako od mrtvog sjemena proklija živa biljka koja rodi ukusnim plodovima za okrepu i užitak čovjeka, nudimo ti i zanimanje pomoćnog vrtlara. Učenici tijekom svog školovanja za pomoćnog vrtlara (TES) po prilagobenom ili individualiziranom programu uz općeobrazovne predmete stječu znanja i vještine iz strukovnih predmeta koje zatim primjenjuju u praktičnoj nastavi. Pomoćni vrtlar radi jednostavnije poslove u vrtlarskoj proizvodnji, odnosno u uzgoju povrća, voća, cvijeća i ukrasnog zelenila u vidu obrade tla, sjetve, preše, sadnje, zalijevanja, plijevljenja, okopavanja, zaštite, gnojidbe, prihrane i berbe vrtnog bilja, sudjeluje u održavanju i zaštiti voćaka i vinove loze, berbi i preradi plodova, održavanju i zaštiti cvijeća, travnjaka i ukrasnog zelenila uz nadzor kvalificiranog radnika. Nakon završetka trogodišnjeg školovanja stječe nižu stručnu spremu (NSS). Mogućnost je zapošljavanja nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja u svakom poduzeću koje se bavi vrtlarstvom, voćarstvom, plastenicima, staklenicima u društvenom ili privatnom vlasništvu te poduzećima za održavanje javnih i privatnih površina.

Komentari