Poduzeću ORBIS d.o.o. iz Varaždina odobrena su bespovratna sredstva za projekt „Povećanje konkurentnosti kroz implementaciju novih servera i diverzifikaciju usluga“ u sklopu javnog poziva E-impuls iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta je 399.125 kuna, a odobrena bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 268.212 kuna.

Provedba projekta započela je u listopadu 2017. godine, a u sklopu projekta implementirani su novi serveri čime će poduzeće povećati kapacitet te promijeniti strukturu ponude smanjenjem klasičnih shared servera i povećanjem virtualnih i dediciranih servera s višom dodanom vrijednošću. Realizacijom projekta omogućit će se očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, a projekt je uspješno pripremljen i proveden unutar planiranog proračuna projekta te planiranog vremenskog razdoblja u suradnji s consulting timom Finesa Grupe d.o.o.

Komentari

12.01.2018. 14:25h Zadnja izmjena: 12.01.2018. 14:35