varkom

Varkom d.d. - objava poslovnih rezultata za period od 1.1. do 31.10.2021.

Objavljeno: 29.11.2021. 09:31

Zadnja izmjena: 29.11.2021. 09:56

U periodu od 01.01.2021 do 31.10.2021. godine, TD VARKOM d.d. je ostvarilo 101,06 milijuna HRK prihoda, 93,96 milijuna HRK rashoda, te ostvarilo dobit prije poreza (EBT) u iznosu 7,10 milijuna HRK dok normalizirana EBTDA (dobit prije amortizacije i poreza na dobit, bez prihoda i rashoda od potpora) iznosi 22,74 milijuna HRK.

  • Najbolji rezultat do sada: Ovakav rezultat poslovanja je najbolji poslovni rezultat VARKOM d.d. za isti desetomjesečni period otkada VARKOM funkcionira isključivo kao javni isporučitelj vodnih usluga, te je primjerice, ostvarena dobit bolja od iste u 2017. godini za 13,43 milijuna HRK (kada je u periodu 2017 1-12 ostvaren gubitak od – 6,32 milijuna HRK) , a normalizirana EBTDA bolja od cjelokupne u 2017. godini za 11.50 milijuna HRK, te se prema projekcijama očekuje da će biti bolja za cijelu 2021. godinu za gotovo 14 milijuna HRK.
  • Cijene usluga ostale iste: Uz ovakav rezultat je potrebno naglasiti da TD VARKOM d.d. tijekom proteklih 10 godina, pa tako niti u posljednje četiri godine, usprkos inflatornim i regulatornim, te pritiscima na tržištu rada nije mijenjalo cijene vodnih usluga.
  • Povećani iznos primanja za radnike: Broj zaposlenika na dan 31.10.2021. iznosio je 270, i manji je za 23 u odnosu na 31.01.2018. godinu. Prosječni neto3 (plaća+nagrade+topli obrok+troškovi prijevoza) isplaćen zaposlenicima za 10 mjeseci iznosio je 7.831 HRK i veći je 258 HRK u odnosu na isti period 2020. godine.
  • Povećana vrijednost materijalne imovine: U periodu od 01.01.2021 do 31.10.2021. godine, TD VARKOM d.d. je povećalo vrijednost materijalne imovine za 215 milijuna HRK i to uglavnom iz tuđih izvora financiranja. Ukupna nabavna vrijednost materijalne imovine je kumulativno, od 31.12.2017. povećana za 708 milijuna HRK i ona na dan 31.10.2021. iznosi gotovo 2,1 milijardu HRK
  • Projekti od 30 milijuna kuna: Tijekom prvih 10 mjeseci 2021 godine završeni su projekti iz EU programa regionalnog razvoja mjere 7.2.1. i to vodoopskrbni sustav Breznički Hum-Šćepanje, Klenovnik, LJubeščica, Visočka steza te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda općine Jalžabet u ukupnoj vrijednosti 30 milijuna HRK.
  • Radovi na aglomeracijama su blizu završetka: Radovi na sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždin, na dijelu kanalizacijske mreže, završeni su gotovo 94%. Radovi na sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždinske Toplice završeni su potpunosti (100%), a na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda 85%. Potpuni završetak radova se očekuje u veljači 2022. godine.
  • Nagrada zaposlenicima: Kako bi se djelatnicima zahvalilo na postignutim rezultatima poslovanja, svi zaposlenici su za listopad 2021, dobili jednokratnu nagradu u iznosu od 2.500 HRK.

VARKOM d.d. – Dobit (EBT) i dobit prije poreza i amortizacije (EBTDA) 2017.-2021.

VARKOM d.d. – Rast vrijednosti materijalne imovine 2017.-2021.

Komentari