očuvanje biljaka

Započela druga faza projekta zaštite zelenih površina na Gradskom groblju

Objavljeno: 31.07.2023. 14:55

Zadnja izmjena: 31.07.2023. 14:55

Projektom se želi sačuvati što više postojećih biljaka te omogućiti novozasađenima povoljne uvjete rasta

Parkovi upravljaju Gradskim grobljem u Varaždinu koje obuhvaća površinu od petnaestak hektara. Izuzetna zelena površina koja se prostire na tom području, Gradsko groblje čini jedinstvenim u Europi, zbog čega je i najstariji dio zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture. S obzirom na veličinu i broj biljaka koje se ovdje nalaze, ono igra i važnu ulogu u očuvanju biološke raznolikosti i otpornosti naše zajednice na klimatske promjene.

Direktorica Parkova Jelena Sekelj ističe kako je održavanje ovog izuzetnog spomenika parkovne arhitekture sve veći izazov: „Klimatske promjene ozbiljno ugrožavaju zdravlje biljaka, a zatečeno stanje tuja bilo je zabrinjavajuće. Kako bi se dugoročno zaštitile zelene površine groblja i osigurala njihova buduća održivost, odmah početkom 2022. godine pokrenuli smo opsežan projekt zaštite zelenila na groblju, u kojem nam je pomogao i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.“

Opsežan projekt zaštite zelenila na groblju pokrenut je početkom 2022. godine

Prva faza koja obuhvaća valorizaciju trenutnog stanja, uspostavu sustava digitalnog praćenja zelenila (GIS), izradu planova za obnovu zelenila groblja te njegovo redovno održavanje u narednim godinama, završila je prošle godine. Sufinancirao ju je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Otkriveno je zabrinjavajuće stanje određenih tuja i grupa grmova na groblju, koje je uputilo na daljnje analize s ciljem pronalaženja uzroka takvog stanja, a onda i potrebnih mjera.

U tijeku su opsežne analize tla, biljnih tkiva, navodnjavanja, korijenovog sustava

Nakon valorizacije stanja krenula je druga faza koja obuhvaća kemijsku i fizičku analizu te zbijenost tla, pojašnjava Sekelj: „Napravit će se i analiza samog sustava navodnjavanja. To podrazumijeva analizu stvarne protočnosti sustava navodnjavanja, dostupne vode na barem 15 cm dubine tla i mogućnosti širenja štetnika kroz sustav navodnjavanja. Neinvazivnom metodom iskopa uz pomoć stlačenog zraka napravit će se analiza rasprostiranja korijenovog sustava grmova, utvrditi dubina i širina rasprostiranja korijenovog sustava, kako bi se mogao planirati stvarni potreban zahvat navodnjavanja i drugih metoda poboljšanja uvjeta staništa. Također će se napraviti analiza biljnih tkiva na čitav spektar bolesti i štetnika.“

Krajnji cilj ovih aktivnosti je izrada plana sanacije staništa i definiranje fitosanitarnih postupaka kojima će se pokušati očuvati što veći fond postojećih grmova i omogućiti povoljni uvjeti za uspješan razvoj i rast novozasađenih grmova.

Struka u rujnu u Varaždinu

Na ovu temu, a s ciljem pronalaženja odgovarajućih rješenja, održat će se okrugli stol u rujnu u Varaždinu gdje će se okupiti renomirani stručnjaci koji se bave urbanim drvenastim zelenilom, utjecajem klimatskih promjena i stanišnih uvjeta na zdravstveno stanje ukrasnog bilja, odnosno agrotehničkim, mehaničkim, fizikalnim i biološkim mjerama kontrole neželjenih organizama (bolestima i štetnicima) na ukrasnom bilju. Ovaj okrugli stol Parkovi će organizirati zajedno s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim spomenicima prirode Varaždinske županije.

Komentari