Završena je obnova zgrade Samostana Marije Suotkupiteljice - zgrade koja je izgrađena je još 1994., na način koji nije odgovarao suvremenim standardima uštede i racionalnog trošenja energije.

Energetskom se obnovom obnovila vanjska ovojnica zgrade, postojeći sustav za grijanje, sustav za pripremu PTV .Ukupna vrijednost radova iznosila je 1.768.710.73 (bez PDV-a) koje je izvodila tvrtka sa dugogodišnjim iskustvom GRAD MONT d.o.o. Projektirana ušteda toplinske energije za grijanje smanjit će se za 155.126,62 kWh/a (56,84%), a godišnja emisija CO2 za 63,42%. Zgrada će iz energetskog razreda D prijeći u energetski razred A+, a Zajednica će svoju financijsku uštedu moći usmjeriti na djelatnost socijalne skrbi i svoje korisnike.

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje (QH,nd) prije energetske obnove iznosila je 272.909,05 kWh/god, dok je planirana godišnja potrebna toplinska energija za grijanje (QH,nd) nakon energetske obnove 117.490,03 kWh/god, što predstavlja uštedu od 56.95%. Također predviđenim mjerama energetske obnove postići će se smanjenje emisije CO2 od 63.42%.Predviđenim uštedama i kontinuiranim obrazovanjem predstavnika Zajednice o gospodarenju energijom, podiže se svijest svih dionika društva o mjerama i aktivnostima koje doprinose smanjenju potrošnje energije. Razdoblje provedbe projekta je 1.1.2014.-31.10.2020, a ukupna vrijednost projekta je 2.141.139,89 HRK.  EU sufinanciranje projekta iznosi 1.165.721,00 HRK.

Projekt se provodio sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije , Investicijskom programu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujuć javne zgrade i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4cl Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti  (2012/27/EU) , Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Komentari

05.11.2019. 09:05h Zadnja izmjena: 05.11.2019. 09:06