Ministarstvo uprave RH poništilo je rješenje Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji iz kolovoza prošle godine vezano uz promjenu imena Rukometnog kluba Vidovec BIOS u Gradski rukometni klub Varaždin ...

Klub koji ?e se ove sezone natjecati u Premijer ligi, ne smije se više nazivati Gradski rukometni klub Varaždin niti koristiti skra?enicu GRK Varaždin.

U ovom trenutku, temeljem rješenja Ministarstva uprave, ime tog kluba je Rukometni klub Vidovec BIOS i njegovo je sjedište u Ulici Stjepana Radi?a u Vidovcu, isti?e se u priop?enju RK Varaždin kojeg donosimo u cijelosti:

Ministarstvo uprave je prihvatilo žalbu Rukometnog kluba Varaždin prihva?aju?i argumentaciju da je RK Varaždin u Registar udruga RH upisan 2009. godine i da postoji dulje od Gradskog rukometnog kluba Varaždin te da se ime GRK Varaždin ne razlikuje dovoljno od RK Varaždin da bi pojedina?no bili raspoznatljivi javnosti i poslovnim partnerima.

Ministarstvo uprave prihvatilo je da rije? "gradski" ne stvara dovoljnu distinkciju izme?u naziva klubova s obzirom da i Rukometni klub Varaždin ima sjedište u Gradu Varaždinu te se može re?i da je rije? o "gradskom" klubu.

Rješenje Ministarstva uprave je izvršno i protiv njega Rukometnom klubu Vidovec BIOS nije dopuštena žalba. Mogu?e je jedino da pokrenu upravni sport tužbom Upravnom sudu u Zagrebu i to u roku od 30 dana. Sve to možete provjeriti i u samom rješenju koje dostavljam u prilogu.

Molim Vas da objavite ovu obavijest kako bi vaši ?itatelji imali to?nu informaciju o imenu kluba s podru?ja Varaždinske županije, koji ?e se ove sezone natjecati u najvišem rangu hrvatskog klupskog rukometa.

Hrvoje Jembrih,
Predsjednik RK Varaždin

Komentari

19.07.2014. 18:28h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: Andrej Švoger