donosimo detalje

Raspisan Javni natječaj za sufinanciranje sportskih udruga Grada Varaždina

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 29.01.2021. 10:13

Zadnja izmjena: 29.01.2021. 14:07

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina raspisala je Javni natječaj za sufinanciranje programa koji doprinose zadovoljavanju Javnih potreba u sportu Grada Varaždina u 2021. godini.

Pozivaju se sportske udruge da se prijave za bodovanje programa/projekata koji doprinose zadovoljenju Javnih potreba u sportu na području Grada Varaždina za 2021. godinu.

Odnosi se to na program poticanja i promocije sporta, zatim provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, pojedinaca i ekipa gradskih osnovnih škola te također provođenje dijela programa studentskih sportskih udruga Grada Varaždina.

Sljedeći program je provođenje programa treninga i natjecanja sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, potom opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša kao i sufinanciranje stručnih poslova u sportu. Među programima su i sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, zatim sport osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha, nadalje održavanje sportskih objekata i financiranje cijene sata korištenja sportskih objekata te na kraju provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija o sportu.

Više informacija potražite ovdje.

Komentari