IZBORNA SKUPŠTINA

Raspisan je natječaj za isticanje kandidature za predsjednika ŽNS Varaždin

Objavljeno: 28.07.2021. 12:51

Zadnja izmjena: 28.07.2021. 14:08

Na prijedlog predsjednika ŽNS Varaždin donešena je odluka o održavanju Izborne Skupštine ŽNS Varaždin u srijedu, 18. kolovoza s početkom u 18:00 sati u restoranu „Fontana“, Kućanska 19, Varaždin.

Temeljem Statuta ŽNS Varaždin na Izbornoj Skupštini mogu biti prisutne 63 članice s pravom glasa, koje imaju 63 glasa.

Raspisan je i natječaja za isticanje kandidature za predsjednika ŽNS Varaždin za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine, u vremenu od 27. srpnja 2021. do 3. kolovoza 2021. godine. Rok za predaju pismenih kandidatura za predsjednika ŽNS Varaždin je 3. kolovoza 2021. godine. Obrazac je objavljen u službenom glasilu i službenoj internet stranici ŽNS Varaždin.

Ured ŽNS Varaždin zadužen je za pripremu i provedbu svih potrebnih radnji za organizaciju Skupštine.

Formirana su i povremena radna tijela za Izbornu Skupštinu ŽNS Varaždin dana 18. kolovoza .2021:

Komisija za žalbe, molbe i drugo:

  • I. Mihalić - predsjednik,
  • V. Šimek i D. Đakmanec - članovi 

Komisija za verifikaciju članstva:

  • Ž. Franić - predsjednik,
  • D. Papec i D. Kramar - članovi

Komisija za provođenje izbora:

  • V. Namjesnik - predsjednik,
  • Ž. Lilovac i G. Labaš - članovi

Komentari