ŽNS VARAŽDIN

ŽNS Varaždin donio rokove za licenciranje klubova za sljedeću sezonu

Objavljeno: 25.01.2023. 08:44

Zadnja izmjena: 25.01.2023. 08:48

Nogometni klubovi s područja ŽNS Varaždin, iako natjecanja još ne traju, već rade na pripremi svih uvjeta za sljedeću sezonu.

IO ŽNS Varaždin je odluku o rokovima za licenciranje klubova za natjecateljsku godinu 2023/24. Evo svih rokova:  

  • od 20. 03. – 15. 04. 2023. – klubovi moraju dostaviti dokumentaciju za licenciranje
  • od 16. 04. – 17. 04. 2023. – komisija će pregledati dostavljenu dokumentaciju
  • od 18. 04. – 27. 04. 2023. – komisija će po terenima utvrditi uvjete iz licenciranja
  • do 30. 04. 2023. – komisija će donijeti Rješenja o izdavanju/odbijanju licenci
  • do 26. 05. 2023. – rok za dopunu dokumentacije i ispravak uvjeta
  • od 27. 05 do 30. 05. 2023. – komisija će utvrđivati ispravljene uvjete
  • do 05. 06. 2022. – komisija za licenciranje donosi konačne odluke o izdavanju licenci 

Komentari