javna licitacija

Županijski nogometni savez daje u zakup tri poslovna prostora, donosimo detalje

Objavljeno: 30.08.2023. 10:46

Zadnja izmjena: 30.08.2023. 11:02

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
VARAŽDIN
KLASA:IO ŽNS
URBROJ:98/2022
Varaždin, 01.09.2023.

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11) i Odluke o zakupu i korištenju poslovnih prostorija ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br.2/12) Županijski nogometni savez Varaždin objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

o davanju u zakup poslovnog prostora pod upravom Županijskog nogometnog saveza Varaždin

provođenjem usmene javne licitacije

Prostor pod rednim brojem 1, 2, 3 daje se u zakup na rok zaključno do 4. listopada 2027. godine uz mogućnost produljenja.

Ponuđači su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu trostruke zakupnine za poslovni prostor po početnoj cijeni, a koja će se najpovoljnijem ponuđaču uračunati u obvezu plaćanja garantnog pologa odnosno zakupnine, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti.

Početni iznos za poslovne prostore utvrđen je Odlukom IO ŽNS Varaždin o zakupu i korištenju poslovnih prostorija. Licitacija započinje početnim iznosom označenim u ovom natječaju.

Sudjelovati u licitaciji mogu pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu na žiro-račun Županijskog nogometnog saveza Varaždin, HR7623600001101730240, poziv na broj 68, model 99 - OIB, te sa sobom donesu dokaz o izvršenoj uplati i ponudu koja je ujedno prijava za sudjelovanje u licitaciji koja mora sadržavati:

  • ime i prezime (za fizičke osobe), odnosno naziv (za pravne osobe) te prebivalište ili sjedište podnositelja ponude
  • rješenje o upisu u trgovački registrar ili obrtnicu s upisom djelatnosti za koju se natječe
  • detaljniji opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru
  • potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Varaždinu (Upravni odjel za financije i proračun)
  • potvrdu mjerodavne porezne uprave kojom se potvrđuje da porezni obveznik nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
  • izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja

Ponude se dostavljaju do 18. rujna 2023 do 12:00 sati Županijskom nogometnom savezu Varaždin, Zagrebačka 91, kada će se održati javna licitacija, a mogu joj pristupiti ovlašteni predstavnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

Županijski nogometni savez Varaždin pridržava pravo da poslovni prostor iz ovog Natječaja ne dodijeli u zakup, te da poništi ovaj Natječaj u dijelu ili u cijelosti. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zakupa poslovnog prostora nakon provedenog postupka javne licitacije, gubi pravo na povrat jamčevine, a kao najpovoljnja ponuda smatra se ponuda sa prvom slijedećom izlicitiranom i prihvaćenom cijenom.

Za uvid u navedeni prostor potrebno se najaviti u Županijski nogometni savez Varaždin, Zagrebačka 91, svakim radnim danom od 8:00 do 12:00 sati.

Komentari