SPELEOLOŠKI KAMP

Foto - Istraženo je 196,5 metara podzemnih kanala na području naše županije

Objavljeno: 20.09.2021. 19:59

Zadnja izmjena: 20.09.2021. 19:59

Vikend akcijama tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2021. organiziran je „Speleološki kamp Ravna gora 2021“ uz potporu Komisije za speleologiju HPS-a i Varaždinske županije.

Rezultat istraživanja bila je izrada 16 speleoloških nacrta (12 špilja i 4 jame). Na kampu je bilo istraženo sveukupno 196,5 m podzemnih kanala. Članovi  udruge Ravnu goru su počeli istraživati s osnutkom udruge 2009. godine.  Speleološki objekti koji su istraživani na kampu „Ravna gora 2021“ pronađeni su rekongnosciranjem terena prijašnjih godina, a najveći broj speleoloških objekata istraženo je na području Kuča-gore, predjelu Ravne gore između Velike i Male Sutinske.

S istraživanjem u 2021. godini, do sada je na Ravnoj gori istraženo čak 51 prirodni speleološki objekt. Najviše istraženih speleoloških objekata je na području Grada Lepoglave i Općine Klenovnik. Na speleološkom kampu „Ravna gora“ 2021. godine najveći (volumenom) speleološki objekt koji je istraživan je špilja Vindija u Općini Donja Voća, s duljinom kanala od 51,5 m. Špilja Vindija ima veliki arheološki i paleontološki značaj zbog čega je proglašena paleontološkim spomenikom prirode. Špilja je izmjerena totalnom stanicom, geodetskim uređajem koji omogućuje visoku preciznost izmjere.

Od istraženih speleoloških objekata 2021. godine, 2 jame su onečišćene otpadom (jame Smećica i Grobnica) što je prijavljeno u Čisto podzemlje. Sa završetkom speleološkog kampa Ravna gora još u cijelosti nije istražena. Pronađeni su još poneki ulazi u speleološke objekte koji će se istraživati sljedećih godina.

Komentari