Elektrostrojarska škola Varaždin u novoj školskoj 2015./2016. godini upisuje 332 u?enika koji ?e biti smješteni u 14 razreda. Škola nudi brigu za svakog u?enika, pomo? u razvoju njegovih sposobnosti i potencijala, stjecanje specifi?nih znanja prou?avanjem stru?nih sadržaja, putem izvannastavnih aktivnosti, putem inovacija, sporta i drugih aktivnosti, rad u manjim skupinama i individualni pristup u?enicima, što je osobito zastupljeno u prakti?noj nastavi, laboratorijskim vježbama iz stru?nih predmeta, u ra?unalstvu, ali i u teorijskoj nastavi. Tako?er osiguravaju topli obrok, ugovor za prakti?nu nastavu, za sva zanimanja nude fakultativno u?enje stranog jezika, koje upisuje se u svjedodžbu. Tako?er omogu?uju se u?enje za stjecanje Njema?ke jezi?ne diplome DSD (Deutsches Sprachdiplom), dvije dodatne diplome CISCO (za ra?unalne mreže) i ECDL (Europsku ra?unalnu diplomu). Tako?er uvode se novi izborni predmeti u okviru Centra za nove tehnologije, a to su: Ra?unalne mreže, Programiranje za WEB, Robotika, Obnovljivi izvori, Baze podataka, Upravljanje CNC strojeva, Tehni?ko crtanje i projektiranje (CATIA, SOLID EDGE, Solidwork), a uvodi se i nudi fakultativna nastava iz predmeta Matemati?ka statistika, Tehni?ko crtanje uz pomo? ra?unala, Operativni sustav Linux, Multimedijalne tehnologije. U školi je sjedište Centra izvrsnosti za fiziku, Centra izvrsnosti za hrvatski jezik i Centra izvrsnosti za nove tehnologije; svi nadareni i zainteresirani u?enici mogu raditi s drugim u?enicima iz Županije i povezivati te usavršavati svoja znanja uz mentorstvo profesora i vanjskih stru?njaka. U?enici su uklju?eni u EU projekte, putovanja i razmjenjivanje iskustava s u?enicima iz drugih europskih zemalja.
Osiguran im je rad u novinarskoj i medijskoj družini, rad u audiostudiju i videostudiju (MecTelevizija) te mogu koristi i usluge školskoga restorana Elektron.

 

Grafi?ki urednik - dizajner i WEB dizajner

Elektrostrojarska škola Varaždin izme?u ostalih zanimanja nudi i vrlo atraktivne programe grafi?ki urednik - dizajner i WEB dizajner. Oba programa traju ?etiri godine, a u program WEB dizajner upisuje se jedan razredni odjel od 24 u?enika, dok se u program Grafi?ki urednik - dizajner upisuje dvanaest u?enika. Program zanimanja web dizajner omogu?uje stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature (više razine) i nastavak školovanja na tehni?kim fakultetima i veleu?ilištima u podru?ju informatike, ra?unalstva, grafike, multimedije, što je na današnjem tržištu rada vrlo poželjno zanimanje.

 

Osniva?: Varaždinska županija
Adresa: Hallerova aleja 5, 42000 Varaždin
Telefon: 042/313-491
Fax: 042/311 626
E-mail: [email protected]
WEB adresa: www.ess.hr

Komentari

08.04.2015. 08:25h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:18