VARAŽDINSKI KLUB KOLEKCIONARA

Ove godine se obilježava 100 godina organizirane filatelije u Varaždinu

Objavljeno: 23.06.2020. 19:48

Zadnja izmjena: 23.06.2020. 19:50

Varaždinski klub kolekcionara VKK, održao je Izbornu Skupštinu u kojoj je izbran novi stari predsjednikMilan Pavleković. U godini u kojoj VKK slavi 100. godina organizirane filatelije u Varaždinu, skupštini je nazočilo 23. od 27. članova, predsjednik Hrvatskog filatelističkog saveza- HSF, Julio Maras, gosti s kojima klub surađuje, dobitnici Priznanja VKK.

Opširno izvješće o protekloj godini i četverogodišnjem razdoblju iznio je tajnik Srečko Sačić i predsjednik Milan Pavleković. Svim prisutnim uručen je „Ljetopis 2019. –VKK Varaždin“.

Prigoda je bila da se zahvali svim dosadašnjim članovima, vodstvu kluba. Izabran je novi stari predsjednik Milan Pavleković, dopredsjednik Nenad Rogina, tajnik Srečko Sačić, blagajnik Željko Pintarić, voditelj sekcije Ludbreg Zdravko Magdić.

VKK je ponosan da nastavlja rad s mladima u desetak osnovnih škola Varaždinske županije, te da su njegovi članovi u protekloj godini osvojili 6. međunarodnih nagrada.

Ove godine kao zahvala za uspješnu suradnju,veliko Priznanje VKK Varaždin uručeno je: - Blanki Glavica Ječmenica – Udruga prijatelja dvorca Maruševec - Ugostiteljskom objektu“Zvonimir“ – vlasnica Đurđica Glavica - Hrvatska pošta d.d. Zagreb – Edita Gregurić Cvenić - mons. Anrun Perčić – generalni vikar - Varaždinska Biskupija - Marijan Škvarić – gradonačelnik grada Lepoglava - Dubravko Bilić- gradonačelnik grada Ludbreg - Petar Čičin Šain- FD Šibenik – 14. članova VKK Varaždin uz Priznanja VKK, uručeni su i simbolični pokloni Hrvatske pošte i kluba.

Aktivnosti kluba ove godine prvenstveno bit će na promociji 100. godina organizirane filatelije u Varaždinu, izdavanju kataloga, monografije, održati tri sajma kolekcionara od kojih je 20.- ti i jubilarni. Sve će biti popraćeno i prigodnim omotnicama i žigom.

Komentari