S prvim prosincem i potpisom ugovora s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u provedbu je krenuo projekt Udruge mladih V.U.K. naziva "Mladi bude Varaždin". 

Projekt će trajati godinu dana, a cilj mu je definiranim aktivnostima doprinijeti razvoju održivog tripartitivnog odnosa između mladih, organizacija mladih i za mlade te kreatora javnih politika s ciljem unaprjeđenja kvalitete života mladih u Varaždinu.

Projektom definirane aktivnosti su:

  • mentorstvo mladih suradnika/ca na projektu za koordinaciju projekta kao ulog u kapacitete udruge kao mogućeg radnog mjesta i platforme za profesionalni razvoj njezinih članova/ica;
  • organizacija događaja – FailFest, usmjerenog profesionalnim i životnim pogreškama koje su pojedince dovele do uspjeha;
  • uspostava suradnje sa srednjim školama u Varaždinu s ciljem razvoja životnih vještina učenika/ca;
  • početak rada na razvoju volonterskog programa V.U.K.-a s mladima te
  • razvoj platforme za učinkovitije uključivanje i zagovaranje interesa mladih.

Partner na provedbi projekta je Grad Varaždin kao institucionalna podrška razvoju platforme za mlade, ulogu koju udruga V.U.K. održava već gotovo 15 godina svog postojanja.

Ključne riječi: mladi, projekt, varaždin, varazdin, Varazdin, Varaždin,

Komentari

30.12.2018. 19:10h Zadnja izmjena: 30.12.2018. 19:11

Foto: Ilustracija