Objavljena mjerenja

Pogledajte kakva je lani bila kvaliteta zraka u Varaždinskoj županiji

Objavljeno: 13.05.2024. 07:59

Zadnja izmjena: 13.05.2024. 07:59

Foto: Ilustracija/Pixabay

U 2023. godini na području Varaždinske županije kvaliteta zraka bila je prve kategorije, što ukazuje na čist ili neznatno neočišćen zrak, pokazalo je Izvješće o praćenju kvalitete zraka na državnim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka u RH koje je objavilo Ministarstvo gospodarstva i održivot razvoja.

Mjerenja kvalitete zraka na postajama državne mreže u RH se provode na 27 mjernih postaja, među kojima je i jedna u Varaždinu, a provode ih nacionalni referentni laboratoriji za mjerenje kvalitete zraka, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI).

Konkretno, u varaždinskoj aglomeraciji lani su praćene koncentracije dušikovog dioksida, čija emisija uglavnom potječe od prometa, te ozona, i sve su ukazale na kvalitetu zraka prve kategorije. Pritom su kod mjerenja vrijednosti ozona na mjernoj postaji Varaždin-1 prekoračene ciljne vrijednosti svega dva dana u prošloj godini, i to  - 19. i 20. lipnja, stoji u izvješću. 

Na području naše županije u skorijoj budućnosti broj mjernih stanica za kvalitetu zraka mogao bi se značajno povećati. Naime, Varaždinska županija u veljači ove godine prijavila je projekt pametne škole za održivu budućnost na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tim projektom na devet srednjih škola i jedan učenički dom na području Varaždina, Ludbrega, Ivanca i Novog Marofa ugradili bi se uređaji za mjerenje kvalitete zraka i razine buke, a podaci bi bili dnevno dostupni putem web stranica. 

Komentari