nacionalna naknada za starije

Pogledajte koliko osoba u našoj županiji nema nikakav prihod za starost

Objavljeno: 25.08.2023. 20:46

Zadnja izmjena: 26.08.2023. 09:48

Foto: Ilustracija (Fotografija ne prikazuje aktere ni mjesto događaja)

U Varaždinskoj županiji, prema zadnjim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjem (HZMO), 201 osoba prima od države naknadu zato što nema nikakvog prihoda za starost.

Od ukupnog broja, njih 113 su žene, a 88 muškarci, dok im je prosječna dob 74 godine. Krajem ovogodišnjeg lipnja bilo ih je za devet više u odnosu na kraj lipnja 2022., kada ih je 192 primalo naknadu.  

Država isplatom nacionalne naknade nastoji pružiti socijalna sigurnost osobama starijim od 65 godina koje nisu ostvarile mirovinu temeljem prethodnog rada i plaćenih mirovinskih doprinosa, odnosno nisu osigurale prihod za starost u okviru mirovinskog sustava. Ukupno u Hrvatskoj nacionalnu naknadu za starije osobe prima 6.786 osoba, prosječne su dobi od 73 godine, od kojih je 4.380 žena, a 2.406 muškaraca.

Te naknade Hrvatska je počela isplaćivati od 1. siječnja 2021. godine, a od početka ove godine one se isplaćuju u svoti od 120,71 euro.

Dobra je vijest za ljude koji ih primaju da je Vlada ovoga tjedna uputila u Sabor izmjene i dopune Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, prema kojoj se iznos te naknade sa sadašnjih 120,71 eura diže na 150 eura od 1. siječnja 2024. Taj će se iznos, pak, počevši s 1. siječnja 2025. usklađivati jednom godišnje.

Izmjenama i dopunama tog zakona obuhvatit će se i veći broj korisnika, jer će se promjeniti sadašnji uvjeti za ostvarivanje prava, odnosno ublažit će se uvjet sa sadašnjih 20 godina neprekidnog boravišta na području Republike Hrvatske na 10 godina.

Komentari