Grad Ludbreg imenovao Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada

Objavljeno: 05.02.2014. 09:16

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 08:27

Na razini Grada Ludbrega imenovan je Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Ludbrega.

Članovi Savjeta su Katarina Sačer, Nikola Gadže, Đurđa Kokanović, Marija Kolak i Sanja Keretić – predstavnica Udruge za zaštitu prava potrošača Varaždinske županije.

Zadatak Savjeta je očitovanje o pružanju i cijeni sljedećih javnih usluga: distribuciji i opskrbi plinom, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom, opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, prijevozu putnika u javnom prometu, održavanju čistoće, odlaganju komunalnog otpada, održavanju groblja i prijevozu pokojnika te obavljanju dimnjačarskih poslova.

Komentari