odluka vijeća

Na sjednici Gradskog vijeća u Toplicama prihvaćene mjere pomoći gospodarstvu

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica prihvaćene su mjere pomoći gospodarstvu i građanima u posebnim okolnostima epidemije bolesti COVID-19.
Objavljeno: 12.05.2020. 08:29

Zadnja izmjena: 12.05.2020. 08:30

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica prihvaćene su mjere pomoći gospodarstvu i građanima u posebnim okolnostima epidemije bolesti COVID-19.

Gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković ističe da će pomoći na jedini način na koji gradska uprava to može – odreći se prihoda koje poduzetnici s područja Grada uplaćuju u gradski proračun. – Situacija je teška. Ugostitelji, mali obrtnici, frizeri, kozmetičari… bili su zatvoreni i nisu imali ni kune prihoda, a drugi poduzetnici s cijelog područja Varaždinskih Toplica imali su smanjene prihode. Ovom odlukom barem ćemo im malo pomoći – kaže Ratković.

Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište oslobađaju se plaćanja u cijelosti ili djelomično za drugo tromjesečje 2020. godine, a za obveznike komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište, obvezu naknade za uređenje voda, kao potraživanja Hrvatskih voda, koje se obračunava i naplaćuje uz komunalnu naknadu, podmirit će Grad u cijelosti ili djelomično. U cijelosti se oslobađaju plaćanja oni koji su imali obustavljenu djelatnost i oni koji su zabilježili pad prihoda od najmanje 50%, a plaćanja polovice iznosa oslobađaju se oni koji su zabilježili pad prihoda od 20% do 50%.

Obveznicima plaćanja poreza na potrošnju isplatit će se novčana naknada u visini iznosa koji je svaki od obveznika, pojedinačno, do donošenja ove Odluke, uplatio s osnova poreza na potrošnju za siječanj i veljaču 2020. Tijekom čitave 2020. godine, Grad neće naplaćivati porez na korištenje javnih površina.

Obveznici plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora u (su)vlasništvu Grada, oslobađaju se plaćanja za svibanj i lipanj 2020.

Privremena obustava rada vrtića...

Za vrijeme privremene obustave redovitog rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Varaždinske Toplice roditelji/skrbnici djece koja tijekom svibnja i lipnja neće boraviti u vrtiću niti koristiti usluge te ustanove ili će boraviti u vrtiću i koristiti njegove usluge kraće od 10 radnih dana tijekom kalendarskog mjeseca, oslobađaju se u cijelosti plaćanja naknade. Za djecu u vrtićima čiji osnivač nije Grad, sufinancirat će se po 200 kuna za dijete.

Roditelji/skrbnici djece u dječjim vrtićima, a koja će u svibnju i lipnju koristiti redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja u trajanju od 10 ili više radnih dana tijekom kalendarskog mjeseca, ostvaruju pravo na sufinanciranje od strane Grada Varaždinskih Toplica.

Roditelji/skrbnici djece korisnika usluga redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja, a čija djeca koriste usluge vrtića iz razloga što oba roditelja djeteta rade te nisu u mogućnosti organizirati rad od kuće, ostvaruju pravo i na dodatno sufinanciranje ekonomske cijene u iznosu od 100 kuna po djetetu.

Grad Varaždinske Toplice snosit će trošak povećanja cijene javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada.

Gradonačelnica Ratković zahvaljuje sugrađankama i sugrađanima na pridržavanju mjera.

– Zahvaljujem svim građanima s područja Varaždinskih Toplica koji su se držali svih propisanih mjera. Ništa ne znači trud svih uključenih u stožer ako se ljudi ne pridržavaju mjera. Zahvaljujem na disciplini i na razumijevanju. Možda se poneki put nije mogla dobiti propusnica, ali to je sve bilo u namjeri da se zaštite ljudi. Jako smo dobro prošli u prvom valu krize, zahvaljujući i odgovornom ponašanju građana Varaždinskih Toplica – poručuje Ratković

Komentari