posjetili smo laboratorij

Varkom: Korisnici mogu biti sigurni, kvaliteta vode je dobra i kontrolirana na 3 nivoa

Objavljeno: 31.01.2023. 14:21

Zadnja izmjena: 31.01.2023. 14:54

Foto: Luka Šalamun

U 2022. godini je u internom Laboratoriju za pitke vode Varkom d.o.o. ukupno  ispitano 2426 uzoraka vode. Od tog je broja 528 uzoraka sirove vode (prije dezinfekcije i isporuke potrošačima), 1684 uzoraka čine uzorci iz mreže i vodosprema (voda za ljudsku potrošnju), a ostatak od 214 uzoraka čine uzorci iz kontrolnih bušotina te uzorci uzeti izvan mreže.

Od 1684 uzorka vode za ljudsku potrošnju koji su ispitani, svi su bili u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju, odnosno Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe. Niti jedan uzorak vode za piće nije sadržavao koncentraciju nitrata iznad dopuštenih vrijednosti. Isto tako, u svim uzorcima vode za ljudsku potrošnju je koncentracija tetrakloretena bila zanemarivo niska (prosjek 0,666 µg/L) i ispod maksimalno dopuštenih vrijednosti (M.D.K.=10 µg/L).

Osim ispitivanja u internom laboratoriju, uzorci izvorišta i zdenaca su ispitivani i u ovlaštenom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Županije varaždinske na ukupno 121 pokazatelj kvalitete vode (revizijski monitoring) uključujući pesticide, lakohlapive ugljikovodike, poliaromatske ugljikovodike, teške metale, deterdžente, enteroviruse i mnoge druge. Ukupno je bilo ispitano 11 uzoraka zdenaca i izvorišta koji se koriste u vodoopskrbi. Svi uzorci su bili zdravstveno ispravni čak i prije postupka dezinfekcije.

'Korisnici mogu biti sigurni'

Na vodocrpilištu Bartolovec je tijekom 2022. godine putem ovlaštenog laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Županije varaždinske ispitano 270 uzoraka vode na tetrakloreten i ostale lakohlapive ugljikovodike. Svi uzorci vode za ljudsku potrošnju i sirove vode iz zdenaca su bili zdravstveno ispravni. Prosječna koncentracija tetrakloretena u zdencima je 1,28 µg/L (M.D.K. je 10 µg/L). Usprkos tome, voda iz jednog zdenca se i dalje filtrira preko aktivnog ugljena te je na taj način dodatno povećana sigurnost vodoopskrbe.

- Naši korisnici mogu biti sigurni jer u sustavu imaju sigurno vodu za piće koja je kontrolirana na 3 nivoa. Kontroliramo mi kao isporučitelj, Zavod za javno zdravstvo te sanitarna ispekcija koja provodi neovisan nadzor te nema potrebe da se kupuje flaširana voda - rekla je voditeljica Laboratorija za kontrolu pitke vode u Varkomu Nikolina Novotni Horčička.

Komentari