Zbog produljenja izvođenja radova na izgradnji Jugozapadnog kanalizacijskog kolektora grada Varaždina za promet će biti zatvorena Zagrebačka ulica u Varaždinu, do završetka predviđenih radova, a koji se predviđa do 30. rujna 2020. godine.

Za vrijeme izvođenja radova promet na djelu Zagrebačke ulice – potez od raskrižja Zagrebačke ulice s ulicom Ivana Mažuranića do raskrižja Zagrebačke ulice i ulice Tomislava Miškulina privremeno će se odvijati obilaznim pravcem koji čine ulica Ivana Mažuranića, Sajmišna ulica i ulica Tomislava Miškulina, dok će Cehovska ulica biti privremeno otvorena samo do prijelaza željezničke pruge.

Komentari

10.09.2020. 09:32h Zadnja izmjena: 10.09.2020. 09:33