Nakon što je početkom jeseni očišćeno 600 metara Bistrice kroz Ivanec te izvršena sanacija betonske stepenice u Ulici Bistrica, u petak su kraju privedeni radovi na uređenju dodatnih 200 metara korita i potočnih obala u Ulici Rudolfa Rajtera, od kućnog broja 143 do 200.

Riječ je o dijelu programa radova na čišćenju zapuštenih potočnih obala koji je Grad Ivanec preuzeo na sebe. Čišćenje ove dionice bilo je neophodno zbog više razloga. Prije svega, potok je bio prepun nanosa mulja, zemlje i otpada na kojima je bujala šikara, a narasla su i cijela stabla. Na pojedinim dijelovima potoka stvorili su se i nasipi, a sve to uvelike je otežavalo protočnost Bistrice i prijetilo izlijevanjem iz korita. Uređenje vodotoka bilo je nužno i kod objekta budućeg doma za stare i nemoćne (kod tzv. starog mlina), gdje je korito također bilo zapunjeno muljem i vegetacijom.

Cijeli taj potez sada je očišćen (razlika, stanje prije i poslije, vidljiva je i na fotografijama u prilogu), a time je protočnost potoka povećana i otklonjena opasnost izlijevanja. Radove je financirao Grad Ivanec iz Programa održavanja – čišćenje potoka i kanala, a izveli su ih djelatnici Iskopa MS iz Vuglovca.

Komentari

01.12.2019. 12:47h Zadnja izmjena: 01.12.2019. 12:47