Izaslanstvo Grada Varaždina boravilo je ju?er u Ptuju, gradu partneru, u kojem se održavala me?unarodna povorka u okviru tradicionalne pokladne manifestacije „kurentovanje“. Rije? je o me?unarodnom pokladnom festivalu koji se kontinuirano održava 50 godina, a ove je godine okupio ?ak 8 tisu?a sudionika povorke. Gradona?elnik Ptuja Štefan ?elan, koji je ujedno i predsjednik društva kurenta, tradicionalnih pokladnih maski iz Ptuja, primio je varaždinsko izaslanstvo i razgovarao da ovaj festival postane jedan dio ukupne turisti?ke ponude koja se po?ela razvijati  unutar inicijative euroregije Drava-Mura. Sastanak na tu temu bit ?e održan 17. ožujka u Varaždinu. (rv) Foto: www.ptuj-tourism.si

Komentari

01.03.2010. 15:22h Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57