općina cestica

Objavljen javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju POS stana na području općine

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 17.02.2021. 13:56

Zadnja izmjena: 19.02.2021. 11:25

Načelnik Općine Cestica objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području općine Cestica radi utvrđivanja rezervne liste reda prvenstva.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Općine Cestica, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji.  Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju iz Programa POS-a napodručju općine Cestica imaju svi građani–državljani Republike Hrvatske. Zahtjev za kupnju sa potrebnim prilozima podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Općine Cestica, u vremenu od 9 do 14 sati, ili sa WEB stranice Općine Cestica : www.cestica.hr

Zahtjev za kupnju stana, s traženom dokumentacijom u prilogu, predaje se poštom, u zatvorenoj omotnici ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica do zaključno 31. ožujka 2021. godine .

Komentari