Na sjednici Gradskog vijeća Novog Marofa prihvaćena je odluka o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Grada Varaždina. Naime, grad Novi Marof pristupit će većem urbanom području grada Varaždina radi mogućnosti korištenja sredstava namijenjenih za Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) u financijskom razdoblju 2021.-2027. godine pri čemu se minimalno 5 % sredstava iz EU fondova dodjeljuje za integrirane mjere za održivi urbani razvoj.

Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač istaknuo je da se radi o urbanom području koje spaja Čakovec, Varaždin i Koprivnicu.

– To je važno da u ovoj pripremnoj fazi prijavljujemo sve naše projekte koje imamo i da u novom programskom razdoblju naši projekti uđu u one koje ima ITU urbano područje. Natječaj za te projekte neće raspisivati Europska unija niti naše Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, već ITU ured, a bit će to strogo namjenski natječaji upravo za te projekte koje imamo. Nadamo se da će prihvatiti naše projekte, od kojih su neki iz područja sporta, kulture, gospodarstva. Morat će se raditi strategija urbanog razvoja ITU područja kojom će sve to biti objedinjeno, a to će morati prihvatiti Europska komisija i naše ministarstvo – pojasnio je Jenkač te dodao da za Novi Marof to znači novu perspektivu i mogućnost prijave naših projekata poput sportskog park na te namjenske natječaje.

Na sjednici Gradskog vijeća prihvaćen je i prijedlog odluke o izradi 4. Izmjena i dopuna UPU naselja Novi Marof i kontaktnih zona i prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage svih PUP-ova na području Grada Novog Marofa. Ovom promjenom definirat će se svi propisani planski elementi na način da više neće biti potrebni predmetni PUP-ovi. Sredstva su osigurana iz proračuna Grada u iznosu od 300 000 kuna.

Također, prema novim zakonskim propisima, donijeta je i odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina u vlasništvu Novokoma d.o.o. Gradu Novom Marofu kao osnivaču i to za područja kanalizacijska mreža Novi Marof, Kukuljevićeva ulica, Varaždinska ulica, a u pripremi je izgradnja kanalizacije Purgari, Krč, Ključićka ulica, zona male privrede, Grana, Možđenec, dio Gornjeg i Donjeg Makojišća, Zagorska ulica. Ukupna vrijednost ove imovine je 10.527.719 kuna.

.

Komentari

03.08.2019. 08:12h Zadnja izmjena: 03.08.2019. 08:14