najnoviji podaci

Ovo je TOP 10 varaždinskih poduzetnika prema ukupnim prihodima

Objavljeno: 08.12.2022. 09:14

Zadnja izmjena: 08.12.2022. 09:14

Foto: Arhiva

Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Varaždinu, sjedištu Varaždinske županije, u 2021. godini poslovalo je 2.265 poduzetnika s ukupno 21.348 zaposlenih, što je povećanje broja zaposlenih za 4% u odnosu na 2020. godinu. 

U 2021. godini, poduzetnici Varaždina iskazali su rast ukupnih prihoda od 13,4% i rashoda od 13,1% u odnosu na 2020. godinu. S ostvarenih 16,2 milijarde kuna prihoda u 2021. godini, udio poduzetnika Varaždina u ukupnim prihodima županije (31 milijarda kuna) bio je 52,2%. Poduzetnici sa sjedištem u Varaždinu iskazali su pozitivan konsolidirani financijski rezultat u 2021. godini, u iznosu od 716,5 milijuna kuna, što je 19,5% više u odnosu na ostvarenu neto dobit u 2020. godini.

Među poduzetnicima sa sjedištem u Varaždinu, na prvom mjestu po visini ostvarenih ukupnih prihoda u 2021. godini bila je Vindija s 3,2 milijarde kuna. Društvo je s 1.143 zaposlenih ostvarilo 19,9% ukupnih prihoda svih poduzetnika grada Varaždina. U 2021. godini, najveću dobit razdoblja od 36,5 milijuna kuna ostvarilo je društvo Gumiimpex-GRP s 402 zaposlena (udio od 4,5% u dobiti razdoblja poduzetnika u Varaždinu). 

TOP 10 poduzetnika sa sjedištem u Varaždinu prema ukupnim prihodima u 2021. godini:

  1. Vindija - 3,2 milijarde kuna
  2. Koka peradarsko prehrambena industrija - 1,4 milijarde kuna
  3. Gumiimpex - GRP - 509,8 milijuna kuna
  4. Solvis - 409,3 milijuna kuna
  5. Kostwein - proizvodnja strojeva - 378,9 milijuna kuna
  6. TP Varaždin - 352,2 milijuna kuna
  7. Cotra - 275 milijuna kuna
  8. Colas Hrvatska - 257,8 milijuna kuna
  9. Metalska industrija Varaždin - 238,5 milijuna kuna
  10. Termoplin Varaždin - 214,3 milijuna kuna

Komentari