LOGISTKA ZA PODUZETNIKE

Savjetodavna i operativna pomoć i turističkom sektoru - Novi brand: Ivanec - Planinarski grad

Objavljeno: 24.04.2020. 19:29

Zadnja izmjena: 24.04.2020. 19:31

Foto: Ilustracija: Šumska vila, Ivanec

Epidemiološka situacija uzorkovana virusom COVID-19 pogodila je cjelokupno gospodarstvo i cijelu poslovnu zajednicu. No, od početka krize kao najviše pogođen sektor, ističe se upravo turistički sektor.

Poslovna zona Ivanec d.o.o., zajedno sa svojim specijaliziranim odjelom za EU fondove Projektnim uredom, svoje usluge u vidu informiranja, savjetovanja, pripreme projektnih aplikacija i prateće dokumentacije stavlja na raspolaganje i poslovnim subjektima iz turističke djelatnosti.

Mjere potpora iz nacionalnih izvora i iz Proračuna Grada Ivanca

Među dostupnim nacionalnim mjerama ističe se mjera povoljne kreditne linije Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima, s izuzetno niskim kamatnim stopama 

Kamatna stopa za turistički je sektor po navedenom zajmu 0% do 1,5%, a moguće je ostvariti potporu od 100.000,00 kuna pa sve do 1.250.000,00 kuna. Također, kao i u svim pogođenim djelatnostima i sektoru turizma na raspolaganju je najpopularnija mjera – mjera za očuvanje radnih mjesta. Turistički sektor prihvatljivi je korisnik i dijela mjera definiranih u donesenom Programu dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanca za 2020. godinu. Iz navedenog Programa ističu se mjere subvencioniranja sudjelovanja poduzetnika na gospodarskim manifestacijama i sajmovima. 

Ivanec - Planinaski grad

Poduzetnici na sajmovima mogu sudjelovati samostalno ili s Gradom Ivancem, a visina subvencije je od 50% do 100% troškova. Osim toga, tijekom 2020. godine Grad Ivanec donijet će zaseban Program potpore za turističku djelatnost kako bi time dodatno potaknuo razvoj turizma i novog gradskog turističkog brenda Ivanec - Planinarski grad, što je okosnica planiranog poticanja turizma Ivanca i okolice. U donesenom Programu definirat će se direktne i konkretne potpore za poduzetnike, obrtnike i ostale dionike iz turističkog sektora, s posebnim naglaskom na privatne iznajmljivače,čime se žele povećati smještajni kapaciteti.

"Tjedan vrijedan odmora"

Važno je podsjetiti na kampanju koja je trebala započeti tijekom ožujka, ali je zbog širenja virusa odgođena. Riječ je o kampanji „Tjedan odmora vrijedan“, potaknutoj od strane Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice. Poslovna zona Ivanec d.o.o. pratit će najave i nove termine te će poduzetnike informirati o načinu uključivanja i mogućnosti sudjelovanja. 

Naime, prema trenutnoj situaciji teško je očekivati velik broj inozemnih gostiju pa je više nego ikad važno pridobiti i predstaviti se domaćem gostu.

Također, važno je istaknuti da će i Grad Ivanec zajedno sa svojim brandom Planinarski grad sudjelovati u kampanji, kako bi predstavio turističke potencijale i prirodne posebnosti domaćim gostima te kako bi se što uspješnije smjestio Ivanec na turističku kartu kontinentalne Hrvatske.

Logistika poduzetnicima

Osmišljen je cijeli niz aktivnosti i direktnih i indirektnih potpora i podrške i promidžbe  za sve zainteresirane sudionike iz turističkog sektora koji će se uključiti u kampanju.

Pozivamo zainteresirane poduzetnike da se za svu savjetodavnu i operativnu pomoć kod prijave na neke od navedenih mjera za pomoć jave Projektnom uredu za EU fondove, na broj telefona 042/645-435 ili 042/645-482 te na mail adresu [email protected]

 

Komentari