Grad Varaždin će umirovljeničkim samačkim domaćinstvima sufinancirati račun za odvoz otpada u iznosu od 15 kuna za što je u proračunu Grada izdvojeno 400 tisuća kuna, rečeno je danas na konferenciji za medije.

Prema riječima gradonačelnika Čehoka, ovim potezom će cijena umirovljenicima samcima biti ista kao što je bila i prije nove Uredbe o odvozu otpada. Osim ove novosti, gradonačelnik Čehok najavio kako će se na sljedećoj sjednici Gradskoj vijeća naći promjena odluke prema kojoj bi se u zimskim mjesecima smanjio broj odvoza biootpada u stambenim zgradama, dok bi se u kućama papir i plastika odvozili svaka tri tjedna. - S ovom mjerom će kuće koje imaju svoju kompostanu doći na istu cijenu kao i prije i na taj način Grad pokazuje koliko razmišlja o svojim građanima i ponavljam da ovu mjeru nismo mogli donijeti prije donošenja proračuna - rekao je Čehok.

Kako bi ostavili svoje pravo na sufinanciranje odvoza otpada, umirovljenici trebaju u Odjelu za komunal na Trgu slobode 12 podići obrazac koji trebaju ispuniti i donijeti ga natrag zajedno sa zadnjom fotokopijom računa iz Čistoće, potvrdom iz policije ili predstavnika stanara da je na određenoj adresi ( kući ili stanu) prijavljena jedna osoba. Također, trebat će im i zadnji odrezak mirovine ili pak potvrda iz mirovinskog osiguranja da je osoba u mirovini. Zahtjev bi bilo poželjno predati do 20.veljače. 

 

 

Komentari

23.01.2019. 10:30h Zadnja izmjena: 23.01.2019. 10:37