U ponedjeljak je održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec.
Na dnevnom redu našlo se ukupno 10 točaka dnevnog reda, te su sve raspravljene i prihvaćene.

Između ostalih odluka, donijeta je i ona o isplati jednokratne novčane pomoći-„uskrsnice“ umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima zajamčene minimalne naknade u iznosu od 150 kuna. Sredstva za isplatu „uskrsnice“ osigurana su u Proračunu Općine Gornji Kneginec za 2019. godinu, te se procjenjuje kako bi ovu pomoć moglo iskoristiti do 1.400 korisnika.

Općinski vijećnici donijeli su i Odluku o uključenju Općine Gornji Kneginec u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje, te Odluku o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Gornji Kneginec, a sve u cilju kako bi se ispitao interes građana za tom vrstom stanogradnje na području općine.

Na prijedlog općinskog načelnika donesena je i Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda za operativne vatrogasce s područja Općine Gornji Kneginec, njih ukupno 30. Suočeni sa sve većim brojem prirodnih nepogoda većih razmjera, operativni članovi svih DVD-ova na području Općine Gornji Kneginec, odrađuju stotine dobrovoljnih radnih sati sudjelujući u vatrogasnim intervencijama poput gašenja požara, različitim tehničkim intervencijama poput obrane od poplava, prometnim nesrećama, ali i brojnim različitim osposobljavanjima i usavršavanjima bez kojih je danas nemoguće provoditi vatrogasnu djelatnost.
 

Komentari

19.03.2019. 14:18h Zadnja izmjena: 19.03.2019. 14:18