jednoglasno prihvaćen

Prihvaćen proračun Općine Cestica koji iznosi više od 27 milijuna kuna - evo kako su raspoređena sredstva

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 30.11.2018. 15:15

Zadnja izmjena: 30.11.2018. 15:23

Na sjednici Općinskog vijeća u Cestici jednoglasno je prihvaćen proračun ''težak''  27.053.200,00 kuna. Na prihodovnoj strani najveća stavka od 12.1 milijun očekuje se od poreza, a oko 9 milijuna kuna ostvarit će se iz fondova Europske unije i iz državnog proračuna.

Kako je rekao načelnik Cestice Mirko Korotaj, povećanje od poreza direktna je posljedica izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave čiju izmjenu je inicirao HNS kroz rad u Vladi i Saboru RH.

Što se rashoda tiče, 5 milijuna kuna osigurano je za izgradnju kulturnog centra, a 2,3 milijuna kuna planirano je za izgradnju nerazvrstanih cesta. Na stavci za komunalno i tekuće održavanje na raspolaganju je iznos od 2.6 milijuna kuna. Za razvoju gospodarstva namijenjeno je 650 tisuća kuna, a za razvoj poljoprivrede 380 tisuća kuna.

 Za rad vatrogasnih društava i zaštitu od požara namijenjen je iznos od 1 milijun i 80 tisuća kuna, a za šport i rekreaciju 1,291 milijuna kuna koji obuhvaća i uređenje sportskog centra NK "Dinamo" Babinec. Za odgojno obrazovne programe i sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću osigurano je 1,1 milijun kuna. Iznos od 300 tisuća kuna planiran je za dodjelu stipendija, a 200 tisuća kuna utrošit će se za nabavu radnih bilježnica, mapa za likovni i atlasa za sve polaznike osnovne škole.

U programu razvoja turizma planira se projektiranje Kampa "Križovljangrad" za što je namijenjeno 500 tisuća kuna, a za javno privatno partnerstvo planirano je 275 tisuća kuna - Nismo zaboravili ni naše građane u potrebi pa je tako za provođenje socijalnih mjera osigurano 700 tisuća kuna, a za dodjelu božićnica umirovljenicima namijenjeno je 200 tisuća kuna - rekao je Korotaj i dodao da su osigurana sredstva za komunalno opremanje POS zgrada, odnosno kuća u nizu koje će se graditi u Cestici.

Komentari