održana sjednica

Varaždinske Toplice objavile rezime ulaganja: 'Mijenjamo vizuru i pozicioniramo se kao grad na termalnoj vodi'

Objavljeno: 26.03.2023. 11:36

Zadnja izmjena: 26.03.2023. 11:38

"Da u proteklom razdoblju planova i investicija nije nedostajalo potvrđuje i broj ugovora koje je Grad sklopio s raznim poduzećima i institucijama, njih čak 49", poručuju iz Grada Varaždinskih Toplica nakon održane sjednice Gradskog vijeća.

U prošloj godini uspješno su, kako ističu, realizirani projekt uređenja nogostupa te rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete u Dugoj ulici. Gradu su odobrena sredstva za projekt sanacije kamenog zida oko kapelice Svetog Duha, pa će zahvaljujući Ministarstvu kulture i medija u cijelosti biti financiran iz vanjskih izbora financiranja.

- Također, u ovom je razdoblju nastavljeno ulaganje u dječja igrališta na području Grada. Tako je, uz izgradnju dječjeg igrališta u Vrbicama u vrijednosti od gotovo pola milijuna kuna, obnovljeno i pet dječjih igrališta na području četiri mjesna odbora. U punom je jeku i jedan od kapitalnih projekata koji će u potpunosti promijeniti vizuru Grada. Riječ je o novom smart kvartu za čiju je pripremu, izradu i praćenje projektne dokumentacije u drugoj polovici prošle godine utrošeno preko 100 tisuća kuna proračunskih sredstava.

S ciljem daljnjeg pozicioniranja Varaždinskih Toplica kao grada na termalnoj vodi, prošle je godine počela i izrada projektne dokumentacije za prenamjenu Pučke kupelji u interpretacijski centar Aquae Iasae. Investicija je vrijedna 200 tisuća kuna, a za ovu je svrhu u Grad stigla kapitalna pomoć iz Varaždinske županije u iznosu od 100 tisuća kuna.

- Kako bi se promet preusmjerio iz centra na zaobilaznicu, Grad je otkupio zemljište za potrebe njene izgradnje. Ovo nije jedini važan infrastrukturni projekt. Naime, prošle godine modernizirana je lokalna cesta Vanjkovec. Investicija je to vrijedna gotovo 115 tisuća kuna koju je sufinancirala Županijska uprava za ceste u 75-postotnom iznosu.

Komentari