izbor

Andreja Parlaj predsjednica je Središnjeg interesnog odbora Ženske inicijative HNS-a

Objava Hrvatske narodne stranke (HNS)

Objavljeno: 03.06.2023. 11:51

Zadnja izmjena: 03.06.2023. 11:53

Foto: Objava Hrvatske narodne stranke (HNS)

Objava Hrvatske narodne stranke (HNS)

Andreja Parlaj nova je predsjednica Središnjeg interesnog odbora Ženske inicijative HNS-a. Odlučeno je to na izbornoj skupštini Ženske inicijative održanoj elektronskim putem.

Za zamjenicu predsjednice izabrana je Anica Rašperger, za potpredsjednice su izabrane Andreja Horvat Friščić, Vesna Jelić, Ankica Mandić i Elvira Radočaj, dok je za tajnicu izabrana Dijana Golić. Andreja Parlaj aktivna je članica HNS-a od 2007. godine pri čemu je obnašala brojne funkcije, od predsjednice ogranka, preko članice Predsjedništva HNS-a Varaždin i predsjednice Ženske inicijative HNS Varaždin. U prošlom mandatu obnašala je funkciju potpredsjednice Ženske inicijative HNS-a.

- Unatoč velikim postignućima u borbi za rodnu ravnopravnost, još uvijek postoje brojni izazovi i nepravde koje žene moraju prevladati. Ovi problemi zahtjevaju našu pažnju, angažman i odlučnost da ih riješimo - poručila je novoizabrana predsjednica Parlaj naglasivši kako će se usredotočiti na ove izazove i poduzeti konkretne akcije kako bi ih se riješilo.

Jednakost i osnaživanje

- Nositelji naše politike bit će jednakost spolova, osnaživanje žena te stvaranje pravičnog i inkluzivnog društva. Radit ćemo na promicanju politika koje će osigurati jednakost plaća, eliminaciju nasilja nad ženama, povećanje pristupa obrazovanju i zdravstvenim uslugama. Poticat ćemo aktivno sudjelovanje žena u političkom procesu i donošenju odluka čime će žene imati priliku preuzeti aktivnu ulogu u politici i upravljanju - poručila je Andreja Parlaj.

Također, pozvala je sve građane i građanke Hrvatske da se pridruže ovoj borbi za pravednost i rodnu ravnopravnost, naglasivši kako će se zalagati za izgradnju partnerstva i suradnju jer je jedino tako moguće postići trajne i održive promjene u društvu.

Komentari