na radionici u Županijskoj palači

Paljak o projektu Drava LIFE: "Svima nam je u interesu da očuvamo našu ljepoticu Dravu"

Objavljeno: 07.11.2018. 11:59

Zadnja izmjena: 07.11.2018. 12:12

Bili smo u dvorani Županijske palače gdje je održana radionica projekta Drava LIFE, a radionica je bila u cilju predstavljanja projekta, planirane radove obnove rijeke te od stanovnika s područja Cestice i grada Varaždina prikupiti informacije i prijedloge.

Radionica je namijenjena građanima, lokalnoj zajednici, udrugama, javnom i poslovnom sektoru, medijima te svim zainteresiranima s područja Grada Varaždina i Općine Cestica. Kroz projekt Drava LIFE na području ove dvije samouprave izvest će se radovi obnove staništa rijeke Drave na lokacijama Otok Virje i Stara Drava Varaždin. Na radionici se moglo prikupiti informacije i prijedloge građana za što kvalitetniju provedbu projekata i izvedbu mjera obnove rijeke Drave.

- Vrijednost projekta je značajna, preko 4 i pol milijuna eura. Dokumentacija je u redu, pripremni radovi su svi napravljeni i kreće se s izgradnjom. Cijeli taj projekt je vezan uz veliku ekološku mrežu, a nama je svima u interesu da ovu našu ljepoticu, rijeku Dravu očuvamo, da bude lijepo i očišćeno - rekao je zamjenik župana Tomislav Paljak.

- Na Drava LIFE projektu, na ovom dijelu županije mi ćemo na dva rukavca na području otoka Virja i Varaždina proširivati i dovesti vodu u suha mjesta koja će onda pokrenuti lančanu reakciju za prirodu i nova staništa i opće poboljšanje ekoloških uvjeta u rijeci Drava - objasnio je voditelj projekta Drava LIFE, Zdenko Kereša.

Što se tiče rijeke Drave i u kakvom se trenutno stanju nalazi, pojasnio nam je Jasmin Sadiković, koordinator projekta Drava LIFE:

- Biološkim istraživanjem tijekom ovog projekta pokazalo se da je rijeka Drava u vrlo dobrom stanju i puno bolje očuvana nego što su mnoge europske rijeke. Upravo zbog toga i ulažemo ova sredstva iz EU fondova, dijelom iz nacionalnih sredstava da bi se rijeka još unaprijedila, svoje eko sustave i da bi postala još povoljnija, zdravija za staništa, za rijetke ugrožene vrste, ali i za čovjeka - zaključio je Sadiković

Komentari