Predstavnici organizacija civilnog društva, koje su putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području grada Lepoglave u 2018. godini ostvarile pravo na financiranje vlastitih projekata i programa sredstvima iz proračuna Grada Lepoglave, potpisali su s Gradom Lepoglavom ugovore o njihovu korištenju. Potpisano je 28 ugovora koji se odnose na isto toliko projekata i programa za čiju je provedbu Grad izdvojio 345 000 proračunskih kuna.

Uz organizacije civilnog društva s područja grada Lepoglave pravo na financiranje vlastitih projekata i programa ostvarile su i udruge s područja drugih jedinica lokalnih samouprava čiji se projekti i programi provode na području grada Lepoglave ili u svom članstvu imaju građane s područja grada Lepoglave.

- Projekti i programi udruga koje će Grad Lepoglava financijski poduprijeti kvalitetni su projekti i pridonijet će stvaranju novih vrijednosti i razvoju grada Lepoglave. Financiranjem projekata i programa udruga Grad Lepoglava ulaže u ljude, a upravo su ljudi naša najveća vrijednost – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić 

Predstavnici udruga zahvalili su Gradu Lepoglavi na financijskoj potpori koja će im omogućiti provedbu planiranih projekata i programa, a Škvarić je podsjetio da Grad Lepoglava s više od milijun kuna podupire rad sportskih udruga i klubova, vatrogasaca, Crvenog križa i Hrvatske gorske službe spašavanja. Također, najavio je i daljnju gradsku pomoć organizacijama civilnog društva u vidu osiguranja prostora za rad i nabavke mobitela.

Komentari

17.04.2018. 10:09h Zadnja izmjena: 17.04.2018. 10:15