Prema rezultatima ispitivanja, u 2014. godini pili smo ispravnu vodu

Objavljeno: 12.07.2015. 15:45

Zadnja izmjena: 08.12.2015. 11:24

Foto: Ilustracija

U 2014. godini je u internom Laboratoriju za pitke vode Varkoma d.d. ukupno ispitano 2353 uzorka vode. Od toga je broja 546 uzoraka sirove vode (prije dezinfekcije i isporuke potrošačima), 1535 uzoraka čine uzorci iz mreže i vodosprema (voda za piće), a ostatak od 272 uzoraka čine uzorci iz ispitivačkih bušotina te uzorci uzimani izvan mreže.

Od 1535 uzoraka vode za piće koji su ispitani ni jedan nije bio zdravstveno neispravan. Ni jedan uzorak vode za piće nije sadržavao koncentraciju nitrata iznad dopuštenih vrijednosti. Isto tako, ni jedan uzorak vode za piće (onaj u distribucijskom sustavu) nije sadržavao koncentraciju tetrakloretena preko maksimalno dopuštene koncentracije.

Rezultati ispitivanja sirovih voda (izvorišta i zdenci) su detaljnije prikazani na web stranici pod Analiza vode – Varkom.

Osim ispitivanja u internom laboratoriju, uzorci izvorišta i zdenaca su ispitivani u ovlaštenom laboratoriju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na ukupno 127 pokazatelja kvalitete vode uključujući pesticide, trihalometane, poliaromatske ugljikovodike, teške metale, mineralna ulja i mnoge druge.

Ukupno je bilo ispitano 13 uzoraka i prema do sada zaprimljenim nalazima su svi bili zdravstveno ispravni, osim zdenca B11 na varaždinskom vodocrpilištu gdje su nitrati malo preko MDK (54,4 mg/l , a MDK je 50 mg/l). Voda iz tog zdenca je korištena u vodoopskrbi tek nakon pročišćavanja pomoću pogona za denitrifikaciju i dezinfekcije. Naime, tijekom 2014. godine je na varaždinskom vodocrpilištu instaliran pogon za denitrifikaciju na principu reverzne osmoze tako da je omogućeno dobivanje 50 l/s zdravstveno ispravne vode i s ovog vodocrpilišta.

U isto je vrijeme na vodocrpilištu Bartolovec izgrađen pogon za uklanjanje organskih tvari uključujući i tetrakloreten koji se pojavio u jednom od zdenaca. Pogon je pušten u probni rad te je analizama u ovlaštenom laboratoriju potvrđena njegova učinkovitost. Na taj je način dodatno povećana sigurnost vodoopskrbe te ne postoji nikakva mogućnost isporuke zdravstveno neispravne vode.

Sve nalaze možete pogledati na web stranici Varkoma pod Analiza vode – HZJZ.

Komentari