Siniša Martinčević nakon AIESEC prakse: Indija je nezaboravno iskustvo

Objavljeno: 14.06.2012. 23:41

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 09:16

Varaždinac Siniša Martin?evi?, student Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu, poželio je skupiti novo poslovno i životno iskustvo te se prijavio za AIESEC praksu. Put ga je lani odveo u daleku Indiju, gdje je proveo ?ak tri mjeseca, a svi koji se još niste odlu?ili za studentsku razmjenu, pro?itajte njegova iskustva. Ovo je tek prvi dio Sinišine pri?e, u nekoliko nastavaka ispri?at ?e nam o najupe?atljivijim dojmovima iz Indije, sa svojeg "najuzbuljivijeg" životnog iskustva dosad...

Kako po?eti? Eto, za po?etak ?u vam re?i da  nema dana kada se ne sjetim nekog detalja iz mog iskustva u Indiji. Dakle, kako je uop?e došlo da se tamo na?em, što sam radio i što sam doživio.

Prošle godine u mjesecu travnju odlu?io sam oti?i na praksu u inozemstvo. Igrom slu?aja, upoznao sam jednu djevojku koja mi je prenijela mnogo informacija o studentskoj udruzi AIESEC. Iskreno, nisam ni sam mogao vjerovati da postoji  tako velika i mo?na organizacija.

Po?eo sam tražiti prakse u bazi od nekoliko tisu?a otvorenih natje?aja i to diljem cijelog svijeta. Moji kriteriji su bili: nova kultura, dinami?an posao, velik grad, englesko govorno podru?je i tako redom. Na kraju svog procesa apliciranja našao sam  praksu u Indiji. Sama pomisao da ?u tamo oti?i bila mi je nevjerojatna, no kako sam kontaktirao sa ?lanovima AIESEC-a iz Chandigarha, mjesta gdje sam bio na praksi, sve se u mojoj glavi izokrenulo.

Na kraju, iskustvo je bilo neopisivo, nezaboravno i promijenilo je moje gledište na život uop?e. Ukratko, htio bih navesti sve što se tamo doga?alo te za po?etak, gdje sam stanovao. Živio sam u gradu Chandigarh-u koji je smješten sjeverno od glavnog grada New Delhija. Grad je moderan, novoizgra?en te je naj?iš?i grad u Indiji. Stanovao sam u takozvanoj „trainee“ ku?i sa  15 studenata iz cijelog svijeta koji su došli na praksu u isti grad. S vremenom sam promijenio smještaj jer mi je posao bio predaleko, pa sam tako pronašao smještaj u ku?i jedne indijske obitelji. Na taj sam na?in imao  priliku upoznati indijske obi?aje, kuhinju, te na?in života jedne tipi?ne indijske obitelji, i to iz prve ruke.

Vezano uz sam posao koji sam radio htio bih re?i da sam radio kao profesor na privatnom koledžu zvanom SHRM. Predavao sam predmet „Cross Cultural Studies“  i imao sam 15 svojih studenata od 19 pa do 30 godina. Iskustvo me nau?ilo nastavni?kim vještinama i dalo mi perspektivu jednog profesora. Uz taj posao, imao sam zadatak da stvorim kolaboraciju sa hotelima u tom dijelu Indije. Pošto je rije? o studiju ugostiteljstva,naši studenti su imali potrebu za praksom, koja je naravno morala biti u hotelima,ali sa pet zvjezdica.

Svoje slobodno vrijeme sam provodio sa ostalim studentima koji su tamo bili na praksi. ?esto smo znali i?i u kina, na ve?ere po restoranima te naravno putovati. Što se ti?e putovanja,  vikendi su bili termini kad smo putovali. Mjesta gdje sam putovao bila su od samog podnožja Himalaje pa do pustinja u Rajasthanu.

Dakle, vidio sam dio visinskih mjesta koja su poznata po jogi, lje?ilištima aromaterapijom, vjerskim u?enjima hinduizma i tako redom. Tako da sam posjetio gradove Shimlu, Rishikesh na rijeci Gangi, Dharamshalu, Haridwar i još mnogo drugih. Glavni grad New Delhi smo ?esto posje?ivali s obzirom da je udaljen samo 300 km. Moje iskustvo tamo bilo je nevjerojatno tim više kad sam razgledavao sve te znamenitosti: Qutub Minar, Red Fort, Akshardham teple, Jama Mosque, Lotus Temple, India Gate i da ne nabrajam više. Grad koji svojom arhiktekturom odaje zaista prave ljepote. 

Tako?er ne smijem izostaviti mjesto Agra u kojoj se nalazi tajanstveni i najljepši hram na svijetu Taj Mahal izgra?en od vladara svojoj pokojnoj ženi kao simbol prave ljubavi. Putovanje ima svoje ?ari, te s drugog aspekta gledaju?i, ?ovjek po?inje shva?ati da upoznavanje novih mjesta, nove kulture daje novi smisao životu. U ekonomskom smislu htio bih samo navesti da su troškovi stanovanja, prijevoza i same hrane bili nezamislivo maleni s obzirom na naš standard. ?ovjek dobije osje?aj kao da je vrlo bogat. S malo novaca može se kupiti skoro sve.

Što se ti?e mog cjelokupnog dojma htio bih spomenuti da sam tih tri mjeseca proveo najljepši period u svom životu. Sami ekstremi koji vas okružuju u skoro svim segmentima stvaraju osje?aj kao da ste u snu i da sve te razlike što se ti?u zapadne kulture jesu zaista velike. Moram priznati da sam na samom po?etku stvarao veliku averziju gotovo prema svemu, ali kad sam se naviknuo na takav na?in života,kad sam shvatio njihove obi?aje i tradiciju iznenadilo me koliko smo nevjerojatno razli?iti, a koliko su mi postali bliski.

Naravno, moje iskustvo ne bi ni približno bilo tako dobro da nije  bilo AIESEC-ovaca koji su brinuli za nas tamo i u?inili iskustvo još divnijim. Potrebno se otvoriti  prema novim mogu?nostima i jednostavno re?i „DA“ jer život je toliko lijep i nepredvidiv sa mnogo mogu?nosti koje dolaze sa svakim putovanjem.  S mog aspekta, primijetio sam da je potrebno bit pozitivan i sama želja za onim što je na umu definitivno je ostvariva. Za kraj mogu samo izjaviti: „Indija je nezaboravno iskustvo“.

Ukoliko i vi želite doživjeti barem dio onoga što je doživio Siniša, javite se u AIESEC Varaždin, e mailom na [email protected], a možete ih potražiti i na Facebooku.

Komentari