odluka grada

Kreće se s projektom uređenja Dravske šume - „ŽIVJETI Z DRAVO – M“

Objavljeno: 31.08.2016. 18:05

Zadnja izmjena: 31.08.2016. 18:08

Kreće se s izradom Projektne studije uređenja Dravske park šume pod naslovom „ŽIVJETI Z DRAVO – M“. Ta odluka donesena je na današnjem sastanku u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina.

Cilj studije je osmišljavanje rješenja očuvanja i intenzivnijeg korištenja cijelog prostora od 83 ha šumskih i vodenih površina koji se nalazi između prirodnog toka rijeke Drave na sjeveru, Bombelles-ove ceste na jugu, prostora Kinološkog društva Varaždin na zapadu i javne ceste Varaždin – Čakovec na istoku. Projekt bi bio podijeljen u dvije faze koje bi karakterizirali izvori financiranja – gradski proračun i europski fondovi. 

Sastanku, kojim je predsjedao gradonačelnik Goran Habuš uz predstavnike Grada Varaždina prisustvovali su predstavnici Hrvatskih šuma UŠP Koprivnica, Hrvatske elektroprivrede Proizvodnja - HE Varaždin, Hrvatskih voda VGO Varaždin, Parkova d.d. Varaždin, Turističke zajednice grada Varaždina, JU Zaštita prirode Varaždin, Hrvatskog šumarskog instituta - Centra za urbane i privatne šume Varaždin i arhitekti.

Komentari