U Gradu Lepoglavi gradonačelnik Marijan Škvarić i direktor tvrtke Colas Hrvatska Siniša Košćak potpisali su Ugovor o radovima na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području grada.

Kako poručuju iz grada, kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana je ona tvrtke Colas Hrvatska u iznosu od 757 tisuća kuna. Predmetni ugovor uključuje radove na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta za tri dionice ukupne dužine 1010 metara i to:

  • dionica 1 – nerazvrstana cesta Pošnjaci Donji s odvojcima ( NC 2-007 ) na području Mjesnog odbora Ves dužine 880 metara
  • dionica 2 – nerazvrstana cesta oznake NC 1-008 u Lepoglavi, od županijske ceste 2102 – Ulica hrvatskih pavlina do kućnog broja 25 dužine 40 metara
  • dionica 3 – nerazvrstana cesta oznake NC 1-086 u Kameničkom Podgorju – odvojak Jureni dužine 90 metara

Radi se o nerazvrstanim cestama koje su u naravi neasfaltirane površine, pune udarnih rupa i ulegnuća. Predviđeno je da će radovi biti završeni u roku 60 radnih dana računajući od dana uvođenja u posao. Iz grada su rekli da je cilj ovog projekta bolja cestovna povezanost, te poticanje ravnomjernih i održivih razvoja svih naselja na području Lepoglave.

Komentari

16.05.2019. 13:03h Zadnja izmjena: 16.05.2019. 13:09