Sastanak radne skupine CETC Inicijative

Radi se o koridoru koji preko Mađarske, Slovačke, Češke i Poljske spaja
Objavljeno: 01.03.2010. 18:07

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

Intenzivnije prijavljivanje na projekte Europske unije te u?lanjivanje ostalih hrvatskih županija u inicijativu za srednjeeuropski prometni koridor, zaklju?ci su sastanka ?lanica Me?uregionalne inicijative srednjeeuropskog prometnog koridora održanog ju?er u Županijskoj pala?i. Radi se o koridoru koji preko Ma?arske, Slova?ke, ?eške i Poljske spaja luku Rijeka sa Švedskom. Predstavnici 12 regija iz 6 država ju?er su primili novog ?lana, poljsku regiju Opolskie Voivodship, a interes za priklju?ivanje pokazao je i karlova?ki župan. Varaždinska županija zasad je jedina iz Hrvatske koja se priklju?ila ovoj inicijativi. (rv) Foto: www.cetc.pl

Komentari