SELEKTIRANJE OTPADA

U Lepoglavi započela podjela spremnika za odlaganje plastike i papira

Objavljeno: 02.09.2021. 14:41

Zadnja izmjena: 02.09.2021. 14:41

Nešto više od dvije tisuće spremnika za odlaganje plastike i papira narednih će dana biti podijeljeno građanima s područja Grada Lepoglave.

Podjela je započela danas na dvije lokacije u Lepoglavi, a nastavit će se u narednim danima, zaključno sa 7. rujna, na ostalim za to predviđenim lokacijama:

  • 3. rujna (petak) u Muričevcu – parkiralište društvenog doma Očura - za ulice: Šumec, Zagorska, A. i K. Patačića i Trakošćanska - za naselja: Očura i Muričevec
  • 3. rujna (petak) na parkiralištu kod spomen groblja Lepoglava -za ulice: Purga, E. Kvaternika,A. G. Matoša, I. Mažuranića i I. Rangera -za naselja: Viletinec, Vulišinec i dio naselja Crkovec od kčbr 63 do kčbr 85
  • 6. rujna (ponedjeljak) u Kamenici kod DVD Kamenica - za naselja: Kamenica, Kam. Podgorje, Kam. Vrhovec i dio naselja Crkovec od kčbr 1 do kčbr. 62
  • 6. rujna (ponedjeljak) kod Područne škole Žarovnica (na parkiralištu) - naselje Žarovnica
  • 7. rujna (utorak) na parkiralištu kod groblja u Donjoj Višnjici - za naselja: D. Višnjica, G. Višnjica, Zlogonje i Zalužje
  • 7. rujna (utorak) kod društvenog doma Bednjica -za naselja: Bednjica i Višnjička Jazbina Građani će kante, koje će zamijeniti vrećice u koje su do sada odlagali plastiku i papir, moći preuzeti na navedenim lokacijama od 10 do 17 sati.

Uz navedene spremnike za plastiku i papir, Grad je kroz navedeni projekt osigurao i 32 spremnika (kanti od 360 litara) za prikupljanje biootpada, 26 spremnika (kontejnera od 1100 litara) za prikupljanje papira i 26 spremnika (kontejnera od 1100 litara) za prikupljanje plastike. Riječ je ukupno o 4.112 spremnika koji bi trebali omogućiti građanima selektiranje otpada na kućnom pragu, a time i uspješnije zbrinjavanje otpada.

- Građani će od sada, još jednostavnije, većinu otpada moći zbrinjavati na kućnom pragu. To će omogućiti da dodatno povećamo postotak selektiranog otpada, ali i ono najvažnije, sačuvamo naš okoliš, odnosno prekrasan kraj u kojem živimo. Uz napore koje u to ulaže Grad Lepoglava i odgovornost sviju nas vjerujem da ćemo u tome uspjeti – rekao je gradonačelnik Lepoglave Marijan Škvarić.

Komentari