U Županijskoj palači održana je završna konferencija projekta „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ za školsku godinu 2017. – 2018. čija je svrha bila osigurati kvalitetnu i redovitu školsku prehranu djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. 

Sredstva su osigurana iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije i državnog proračuna, a Varaždinska županija je projekt prijavila među prvima i njime je obuhvaćeno 1492 djece – polaznika osnovnih škola kojima je osnivač Varaždinska županija.

Odluka o financiranju objavljena je 4. siječnja prema kojoj je Varaždinska županija s maksimalnih 20 bodova dobila maksimalan iznos prihvatljivih troškova što u financijskom smislu znači ukupno 1.499.627 kuna bespovratnih sredstava.

- U Županiji smo odlučili kako će glavni kriterij za uvrštenje djece u projekt biti dječji doplatak, odnosno visina dječjeg doplatka. Pokazalo se kako u Varaždinskoj županiji ovaj kriterij zadovoljava čak 2196 djece u riziku od siromaštva pa smo odlučili kako ćemo za 704 djece koja nisu ušla u ovaj projekt školsku prehranu financirati vlastitim sredstvima. Za tu je namjenu u proračunu Varaždinske županije ove godine osigurano 670.000 kuna – naglasio je zamjenik župana Tomislav Paljak

Osnovne škole kojima je osnivač Varaždinska županija ove školske godine pohađa 10433 učenika, od toga je za njih 21% školski obrok osiguran bilo iz projekta Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku bilo iz županijskog proračuna. Od toga 4,84% ( 504) djece dolazi iz obitelji u kojima je prihod po članu obitelji do 543 kune/mjesečno, 7,85% (814) djece dolazi iz obiteljima u kojima je prihod po članu obitelji od 543 do 1119 kuna/mjesečno dok 8,41% (878) djece dolazi iz obitelji u kojima je prihod po članu obitelji od 1119 do 1663 kune/mjesečno.

 

 

Komentari

13.06.2018. 13:10h Zadnja izmjena: 15.06.2018. 11:49