EU fondovi

Varaždinu dodijeljeno 3,4 milijuna kuna iz EU fondova za drugo reciklažno dvorište

Objavljeno: 17.05.2021. 10:38

Zadnja izmjena: 31.05.2021. 12:57

Gradonačelnik Grada Varaždina Ivan Čehok u ponedjeljak je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Riječ je o 3,4 milijuna kuna koje će posredstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost biti dodijeljeni Gradu Varaždinu za uspostavu, izgradnju i opremanje drugog reciklažnog dvorišta.

S obzirom na činjenicu da Varaždin ima više od 25 tisuća stanovnika, zakon nalaže izgradnju dva reciklažna dvorišta, a navedenom investicijom Grad Varaždin će ispuniti tu zakonsku obvezu i time građanima omogućiti potreban standard u gospodarenju otpadom. Ukupni prihvatljivi troškovi  za izvedbu cijelog projekta iznose 5,7 milijuna kuna, a od toga će 60 %, odnosno 3,4 milijuna bespovratnih sredstava biti osigurano navedenim ugovorom.

- Vrlo je važno što ćemo imati još jedno reciklažno dvorište jer ćemo njime omogućiti građanima da brže, kvalitetnije i komotnije odlažu sve vrste komunalnog otpada. – rekao je Čehok istaknuvši da je to još jedan značajan projekt u Varaždinu sufinanciran europskim sredstvima.

Mobilno reciklažno dvorište

Kako bi se još više podignuo taj standard, u Varaždinu se priprema nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta kako bi se korisnicima koji nisu mobilni pružila mogućnost predaje otpada u reciklažnom dvorištu. Gradsko komunalno poduzeće Čistoća upravljat će i drugim reciklažnim dvorištem kao što se već pokazala uspješnim na postojećim projektima selektivnog prikupljanja otpada.

Komentari