nova pedagoška godina

Preko milijun kuna iz proračuna Grada Varaždina za rad pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 31.08.2022. 09:13

Zadnja izmjena: 31.08.2022. 09:17

Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja već dugi niz godina financira rad pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću „Varaždin“ te u dječjim vrtićima privatnih osnivača.

Cilj provođenja programa pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju je savladavanje dnevnih obrazovnih i osobnih zadaća prilikom boravka djece u dječjim vrtićima sa svrhom poboljšanja njihovih razvojnih postignuća i inkluzije u zajednici općenito. Za pedagošku godinu 2022./2023. omogućen je rad za ukupno 23 pomoćnika: u Dječjem vrtiću „Varaždin“ 18 te u vrtićima privatnih osnivača i to u Dječjem vrtiću „Dječji svijet“, Dječjem vrtiću „Bajka“, Dječjem vrtiću „Panda“ i Dječjem vrtiću „Pinokio“.

Program se provodi za razdoblje trajanja pedagoške godine 2022./2023. te će za njegovo financiranje Grad Varaždin ukupno izdvojiti oko 1.100.000,00 kuna iz proračuna.

 

 

Komentari