Novi vatrogasni centar u Lepoglavi

Za redovno djelovanje tri doborovoljna vatrogasna društva na području
Objavljeno: 02.03.2010. 00:41

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:57

Za redovno djelovanje tri doborovoljna vatrogasna društva na podru?ju grada Lepoglave u prora?unu je ove godine planirano 450.000 kuna. Još 300.000 namijenjeno ja za tri projekta. DVD u Višnjici trebao bi dobiti novo vozilo za brdsko podru?je, u Kamenici se izra?uje dokumentacija za rušenje starog i izgradnju novog društvenog doma s prostorom za DVD, a Lepoglava bi za nekoliko godina mogla imati novi vatrogasni centar. Ove ?e se godine po?eti s otkupom zemljišta uz državnu cestu u blizini poduzetni?ke zone te izradom projektne dokumentacije. (rv) Foto: www.turizam-vzz.hr

Komentari