Nacionalizacija bolnica

Bosilj i Poljak: Nacionalizacija će donijeti ono pacijentima jedino važno - funkcioniranje sustava

Objavljeno: 18.11.2023. 11:47

Zadnja izmjena: 18.11.2023. 11:47

Ravnatelj Opće bolnice Varaždin Damir Poljak u studiju eTV-a ovog je tjedna izjavio kako pitanje nacionalizacije županijskih bolnica ne bi smjelo biti političko pitanje, ali se nažalost pretvorilo u to, te je naveo prednosti takvoga rješenja.

Kako je istaknuo, nacionalizacijom će se stvoriti piramida, pa će Ministarstvo zdravstva tada koordinirati sa svim općim bolnicama i s klinikama u RH, a zdravstveni sustav prilagoditi potrebama pacijenata.

- Pacijentu je sasvim svejedno da li mu osnivačka prava ima lokalna zajednica ili nacionalna razina. Mi ovdje imamo segmente: županije i županijske bolnice, gdje nemamo jednak broj stanovništva, znači usluga se ne pruža kvalitetno, a ustavno je pravo svakome da ima jednako kvalitetnu zdravstvenu skrb u bilo kojem dijelu države. Moramo imati zdravsteni sustav koji će biti koordiniran i s primarnom zdravstvenom zaštitom, i s javnim zdravstvom i sa hitnom, i sa sekundarnom i tercijarnom razinom zdravstvene zaštite, a to nije moguće kad je sve rascjepkano. Znači, mora biti integrirano, koordinirano - naveo je Poljak.

'Država će morati sanirati gubitak'

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije Marin Bosilj složio se s Poljakom oko prednosti nacionalizacije županijskih bolnica, a pritom je istaknuo još jednu - financijsku.

- Na primjer, imali smo da nacionalna razina određuje koeficijent za plaće, odnosno visinu plaće zaposlenika.  Nacionalna razina određuje i koliko će zdravstvena usluga biti plaćena, a s druge strane imali smo da su osnivačka prava na strani županija, i po zakonu, ako zdravstvena ustanova generira manjak, manjak bi trebao pokriti osnivač, znači županija. A ona ne može utjecati na visinu plaća i na plaćanja. Sada to u ovom slučaju neće biti - država će određivati plaće i koliko će biti plaćena usluga, ali će i država biti dužna po zakonu sanirati eventualni minus - pojasnio je Bosilj.

Komentari